← zpět na přehled zpráv

Co lze očekávat od pelet ENplus? Otázky a odpovědi

Mezinárodní standard ENplus nabízí pouze dřevěné pelety nejvyšší kvality

Mezinárodní standard ENplus nabízí pouze dřevěné pelety nejvyšší kvality

Těsně před koncem roku 2012 získal Klastr Česká peleta významné právo – udělovat evropskou licenci ENplus, která garantuje vysokou kvalitu dřevních pelet. Pro ty, kteří už přečetli naši tiskovou zprávu a článek na serveru TZBinfo, tady máme ještě přehled nejčastějších otázek a odpovědí.

Proč dřevěné pelety potřebují certifikát?

Certifikát ENplus pomáhá všem evropským zemím zavést jednotný standard pro dřevěné pelety (ISO 17225-2) a byl zaveden v roce 2011 v rámci nových Evropských standardů pro paliva z pevné biomasy. Jednotlivé národní standardy, které některé země používaly, už nejsou platné.

Jaké třídy kvality existují v ENplus?

Standard pracuje s třídami kvality A1, A2 a B. Zaváděny jsou právě na základě systému ENplus. Třída A1 je prvotřídní kvalita používaná v kotlích a kamnech v domácnostech. Tyto pelety splňují i ty nejpřísnější požadavky a při jejich spalování vzniká nejméně popela. Třída A2 se používá ve větších provozech a při jejím spalování vzniká více popela. Třída B se týká průmyslových pelet a má ještě nižší nároky na kvalitu.

Odpovídá ENplus zcela přesně evropskému standardu?

ENplus zavádí, stejně tak jako evropský standard, nová kritéria objemové hmotnosti a jemnosti částic. Měří velikost dřevěných částeček, z nichž se pelety lisují. Teplota tavení popela je ve standardu kritériem dobrovolným, ale v ENplus povinným, protože pro pelety je důležité, aby tato teplota byla co nejvyšší, aby popel nestruskoval a nenapékal se na hořáky.

Jak se na ENplus dívají producenti kotlů a kamen?

Výroba a prodeje certifikovaných ENplus pelet

Výroba a prodeje certifikovaných ENplus pelet

Většina výrobců, stejně tak jako instalatérů kotlů a kamen, ENplus přijímá. Doporučují topit jen peletami certifikovanými ENplus a zařazují tento standard mezi záruky kvality svých instalací.

Co je v ENplus nové?

Až do nynějška se certifikáty kvality soustředily jen na výrobu. ENplus jde o krok dál a kromě čistě výrobních kritérií sleduje i pozdější manipulaci s peletami. Kontrolován je každý obchodník, který s nimi nakládá až do konečného doručení pelet zákazníkovi. Tak je možné zaručit o odpovídající přepravu a skladování během distribuce.

Jak ENplus zaručují tu správnou kvalitu?

ENplus je velmi transparentní systém. Identifikační čísla výrobců i obchodníků zaručují, že můžeme výrobní i dodavatelský řetězec pelet sledovat velmi detailně. ENplus je proto nejlepším měřítkem kvality pro všechny zákazníky, kteří topí peletami.

Počítá ENplus s dalším vývojem odvětví?

Samozřejmě. Společnosti, které certifikaci zajišťují, reprezentují celý peletový sektor v Evropě a velmi úzce spolupracují se všemi, kterých se dění v tomto odvětví dotýká, abychom byli schopni rychle reagovat na požadavky trhu a přizpůsobovat jim náš certifikační systém ENplus.

Jsou pelety kvůli ENplus dražší?

Certifikace ENplus pro výrobce ani obchodníky neznamená žádné zásadní náklady navíc oproti původním systémům. Naopak ENplus přispívá k lépe fungujícímu konkurenčnímu prostředí, protože zákazníci si mohou vybírat mezi vícero výrobci, kteří všichni garantují stejně vysokou kvalitu pelet. Výrobcům pelet zase certifikace přináší snadnější přístup na nové trhy.

Kdo spravuje ENplus?

ENplus certifikace chrání zákazníky, výrobce kotlů a kamen i dodavatele palivEvropský peletový koncil (EPC) systém administruje skrze národní peletová sdružení z celé Evropy. Tato sdružení společně ENplus zaštiťují, spravují a taky diskutují o tématech, jako je bezpečnost, zajišťování dodávek, vzdělávání a trénink a kvalita zařízení, ve kterých se pelety využívají.

Jak může zákazník rozpoznat pelety ENplus?

Hledejte logo ENplus a také identifikační číslo, které by se v závislosti na formě dodávky pelet mělo objevit na pytli nebo u hromadné dodávky na dodacím listu. Všechna čísla jsou pak uvedena na webové stránce ENplus.

Jak mohou výrobci a prodejci certifikaci ENplus získat?

Je třeba uzavřít smlouvu s nezávislou certifikační organizací a Klastrem Česká peleta, kteří  dohlížejí na celý proces. Jakmile je potvrzeno, že splňuje všechna měřítka ENplus, Klastr Česká peleta povolí používání značky ENplus.

Jak se ověřuje, jestli proces splňuje měřítka ENplus?

Peletárny jsou kontrolovány jednou za rok auditem, který zkontroluje výrobní proces a systém udržování kvality. Jsou odebírány vzorky pelet, které analyzujeme ve speciálních laboratořích. Dovozci jsou také kontrolováni, protože souhlasí s dodržováním přísných pravidel. Výrobci i dodavatelé si mohou vybrat kteroukoli akreditovanou společnost z webové stránky ENplus, aby audit a testy provedla.

Jak se daří ENplus zavádět na evropský trh?

Od svého prvního uvedení v Německu v roce 2010 se ENplus šíří rychle. Na konci roku 2016 se ENplus pelety vyráběly už ve 41 zemích a certifikováno bylo více než 50 % všech pelet, které se v Evropě pro vytápění využívají.