Aktuální dotace na kotle

Nové kotlíkové dotace 2015 – 2020

Na nové kotlíkové dotace půjde do krajů celkem 9 miliard. V první výzvě se rozdělovaly 3 miliardy korun, nyní většina krajů chystá druhou výzvu. Na výměnu starého kotle za peletový přispějestát žadatelům částkou až 127 500 korun.

Na co dostanete dotaci

 •        zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 •        nová otopná soustava
 •        rekonstrukce otopné soustavy, vč. nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 •        finančně méně náročná opatření na snížení energ. náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
 •        služby energetického specialisty
 •        projektová dokumentace

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 tis. Kč (tj. max. dotace 127,5 tis. Kč).

Výše podpory

Kotel výhradně na uhlí                                                  70 %
Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel          75 %
Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla                 80 %

+ dalších 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (viz Seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším). V některých krajích již není možné žádat o dotaci na kotle, které jsou na uhlí. Sledujte informace u jednotlivých krajů!

Kde a kdy budete žádat

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvy pro občany.

Jednotlivé kraje a výzvy

Moravskoslezský kraj

Žádosti o dotaci v doplňkovém programu budou přijímány od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017. Dotační program „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“ umožní vyměnu stávajících neekologických kotlů pouze za kotle na tuhá paliva – výhradně na biomasu a tepelná čerpadla. Druhá výzva bude pravděpodobně vyhlášena v průbehu června 2017, přesné datum bude průběžně aktualizováno.
Více informací ZDE.

Kraj Vysočina

Žádosti o dotace jsou přijímány od 13. 2. 2017. Jedná se o dodatečnou výzvu k prvnímu kolu, druhá výzva je zatím v jednání.
Více informací ZDE.

Ústecký kraj

Ústecký kraj v současné chvíli připravuje vyhlášení 2. výzvy, předpokládaný termín je stanoven na 24. 3. 2017, kraj pak bude přijímat žádosti přibližně od 3. 4. 2017.
Více informací ZDE.

Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji se předpokládá vyhlášení další vlny kotlíkových dotací na druhou polovinu roku 2017. V předchozím kole skončilo v zásobníku 759 žádostí.
Více informací ZDE.

Jihočeský kraj

Příjem žádostí o dotace v Jihočeském kraji se bude zahajovat až na přelomu roku 2017/2018.
Více informací ZDE.

Zlínský kraj

Druhá výzva v kraji proběhne pravděpodobně během března, konkrétní datum bude zveřejněno brzy.
Více informací ZDE.

Středočeský kraj

Předpokládáný termín pro otevření druhého kola dotací bude v dubnu 2017. Podávat žádosti mohou pouze žadatelé, kteří chtějí realizovat výměnu kotle na tuhá paliva za tepelné zdroje na OZE, tzn. tepelná čerpadla a kotle výhradně na biomasu.
Více informací ZDE.

Praha

Praha zatím nevyhlásila druhou vlnu dotací.
Více informací ZDE.

Olomoucký kraj

V současné chvíli ještě nebylo vyhlášeno druhé kolo kotlíkových dotací.
Více informací ZDE.

Karlovarský kraj

Portál dotací Karlovarského kraje zatím nepřibližuje nové dotace pro rok 2017.
Více informací ZDE.

Liberecký kraj

O vyhlášení druhého kola dotací jedná kraj s ministerstvem, průběžné informace lze získat na portálu Libereckého kraje a na emailové adrese kotliky@kraj-lbc.cz.

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj zatím na svém portálu neinformuje o spuštění kotlíkových dotací.
Více informací ZDE.

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj zatím nevydal novou výzvu pro čerpání dotací, nicméně v kraji byl o získání dotace extrémní zájem.
Více informací ZDE.

Pardubický kraj

Poslední výzva byla v Pardubickém kraji vyhlášena 26. 8. 2016, výsledky schválila rada kraje 6. února. Informace o další výzvě zatím nejsou k dipozici. 
Více informací ZDE.

Nová Zelená úsporám

Nová Zelená úsporám začne s příjmem žádostí opět na podzim 2015.

www.novazelenausporam.cz

Třetí výzva Nové zelené úsporám byla zahájena 22. října 2015 a trvá až do vyčerpání alokovaných prostředků, nejpozději do  31. prosince 2021. Zahrnuje následující oblasti podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (zateplení)

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tedy dřevo, pelety nebo brikety, případně tepelné čerpadlo s elektrickým či plynovým pohonem *, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • podpora na využití tepla z odpadní vody
 • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

Z programu Nová zelená úsporám lze pořídit interiérová topidla na pelety nebo dřevo, peletová kamna nebo krbové vložky. Dotace je kontinuální, nemusí se čekat na vyhlášení jednotlivých výzev.