„Nic lepšího než pelety jsem zatím v našich podmínkách a velikosti domu opravdu nenašel. Automatický provoz, výhodná cena za topení a čistota narozdíl od dříví nebo uhlí. Právě protože jsem z Ostravy, zvítězila volba čistějšího zdroje tepla.“

Richard Krajčo, herec a zpěvák

Aktuální články

RSS
Kůrovcová kalamita, ceny dřeva a pelet

Kůrovcová kalamita, ceny dřeva a pelet

12/12/2018

Vladimír Stupavský připravil pro server TZB-info rozhovor s Markem Řebíčkem, ředitelem společnosti Waldera, a Ing. Hynkem Mandulou, zástupcem dřevařské skupiny Pfeifer.

Zpravodaj klastru Česká peleta / prosinec 2018

Zpravodaj klastru Česká peleta / prosinec 2018

07/12/2018

V ČR bude letos vyrobeno 400.000 tun dřevních pelet Zpravodaj klastru Česká peleta

Pelety dostávají zelenou

Pelety dostávají zelenou

05/12/2018

Nejvíce domácností stále topí kotli na pevná paliva a plyn, případně na elektřinu. Při výměně však lidé už často volí alternativní zdroje vytápění.

Kotle HAMONT topí už 20 let! Peletové kotelny s výkonem až 2 MW

Kotle HAMONT topí už 20 let! Peletové kotelny s výkonem až 2 MW

03/12/2018

Chcete dát uhlí sbohem? Pro kotelny nad 40 kW jsou řešením kotle na pelety HAMONT od CSTfire s.r.o.

Přehled automatických kotlů na pelety

přehled všech kotlů

Náklady na vytápění peletami

Legenda ke grafu

Náklady na vytápění vycházejí ze statistik cen paliv pro domácnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, Českého statistického úřadu, údajů CZ Biom a vlastního šetření. V případě elektřiny a zemního plynu jsou počítány ceny dle nejvyužívanějších tarifů a dodavatelů v České republice.

Pro porovnání je ve výpočtu uvažován modelový případ spotřeby tepla 70 GJ za rok a nejběžnější typy a účinnosti spalovacích zařízení. Ceny za palivo jsou stanovovány měsíčně a pro účely grafického zobrazení kvartálně zprůměrovány.


Kč/t 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
pelety dřevěné 5,748 4,743 3,975 5,021 5,083 5,156 5,369 6,292 6,054 5,779
pelety rostlinné 4,100 3,800 3,380 3,520 3,600 4,100 4,200 4,260 4,200 4,130
brikety dřevěné 5,087 4,517 3,311 4,674 4,629 4,681 5,202 5,822 6,131 5,529
palivové dřevo 2,107 2,297 1,994 2,013 2,105 2,553 3,011 3,342 3,443 3,439
 

Naše informační materiály