„Topení dřevem je krásná věc, ale přece jen jeho příprava je oproti peletám náročnější, proto jsem dal s radostí přednost peletám. Ty navíc voní stejně příjemně jako kusové dřevo.“

MUDr. Svatopluk Svoboda, Plastická a estetická chirurgie

Aktuální články

RSS
Popel nevyhazujte! Na co ho doma můžete využít?

Popel nevyhazujte! Na co ho doma můžete využít?

16/11/2018

Popel se může zdát jako nepříjemný odpad. Ale pokud vznikl spálením dřevěných pelet nebo briket, využijete ho skvěle v domácnosti.

Sládek minipivovaru ve varně, kde topí peletami.

Minipivovar Třinec Karpentná vaří pivo v kotli na pelety

06/11/2018

Varna minipivovaru je unikátní tím, že vaření piva probíhá v kotli, který je vytápěn ekologickým palivem – peletami.

Pila Mayr-Melnhof Holz Paskov patří mezi největší v Evropě

Pila Mayr-Melnhof Holz Paskov patří mezi největší v Evropě

04/11/2018

Během zpracování kulatiny vzniká štěpka určená pro papírenský průmysl a piliny, které putují dopravníkem na peletárnu, kde se vyrábí pelety.

Dřevěné pelety a brikety jsou poctivé české palivo, říká Zdeněk Černý za BIOMAC

Dřevěné pelety a brikety jsou poctivé české palivo, říká Zdeněk Černý za BIOMAC

25/10/2018

Úzká spolupráce s dřevařskými závody je základem úspěchu české rodinné firmy BIOMAC, která z piliny, hobliny a dalšího dřevního odpadu vyrábí vysoce kvalitní pelety a brikety.

Přehled automatických kotlů na pelety

přehled všech kotlů

Náklady na vytápění peletami

Legenda ke grafu

Náklady na vytápění vycházejí ze statistik cen paliv pro domácnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, Českého statistického úřadu, údajů CZ Biom a vlastního šetření. V případě elektřiny a zemního plynu jsou počítány ceny dle nejvyužívanějších tarifů a dodavatelů v České republice.

Pro porovnání je ve výpočtu uvažován modelový případ spotřeby tepla 70 GJ za rok a nejběžnější typy a účinnosti spalovacích zařízení. Ceny za palivo jsou stanovovány měsíčně a pro účely grafického zobrazení kvartálně zprůměrovány.


Kč/t 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
pelety dřevěné 5,748 4,743 3,975 5,021 5,083 5,156 5,369 6,292 6,054 5,779
pelety rostlinné 4,100 3,800 3,380 3,520 3,600 4,100 4,200 4,260 4,200 4,130
brikety dřevěné 5,087 4,517 3,311 4,674 4,629 4,681 5,202 5,822 6,131 5,529
palivové dřevo 2,107 2,297 1,994 2,013 2,105 2,553 3,011 3,342 3,443 3,439
 

Naše informační materiály