← zpět na přehled zpráv

Certifikační systém ENplus prochází velkou revizí. Zpětnou vazbu sbírá přes dotazník

Na kvalitu dřevních pelet na celém světě dohlíží certifikační systém ENplus. Česká republika patří k rekordmanům co do kvality – certifikaci má 96 % českých pelet. Celosvětová bilance je odhadem 70 %. ENplus právě prochází velkou revizí. Zpětnou vazbu mohou dát všichni, co mají s tímto systémem co do činění. Dotazník je dostupný i v češtině, vyplnit se dá do 30. listopadu 2019. 

Certifikační systém ENplus vyvinula a spravuje Evropská rada pro pelety (European Pellet Council, EPC), jejímž českým partnerem je národní asociace Klastr Česká peleta. Vedení EPC plánuje na jaře příštího roku (2020) zveřejnit novou verzi procedur a požadavků ENplus, které budou výsledkem mnohastupňového procesu revize, který probíhá už od prosince 2018. Až dosud se podařilo sesbírat více než tisíc postřehů, komentů a zpětných vazeb a nyní celý proces vstupuje do nové fáze – sběr informací přes dotazník.

Dotazník

Dotazník je součástí tzv. veřejných konzultací, kdy se zpětná vazba žádá od široké plejády aktérů, včetně producentů, dodavatelů, spotřebitelských asociací, výrobců kotlů a kamen, výzkumných institucí, dokonce také od necertifikovaných společností.

–> Dotazník můžete v češtině vyplnit zde. Je otevřený do 30. listopadu.

Jak probíhají revize

Správci systému ENplus usilují o to, aby dokázali dlouhodobě zajistit vysokou kvalitu pelet, přizpůsobovat se tomu, jak trh s peletami celosvětově roste, a zvyšovat celkový podíl certifikovaných pelet na světové produkci. Opakované revize celého systému jsou cestou, jak udržovat kontakt se všemi zúčastněnými stranami a získávat pravidelně zpětnou vazbu. Každý, kdo se pohybuje na peletovém trhu, tak má možnost podělit se o svůj názor a okomentovat novou verzi požadavků systému ENplus. Čím širší je škála respondentů, kteří budou sdílet své vize a postřehy k certifikaci ENplus, tím širší perspektivu získají jeho správci a tím jasnější bude jejich představa o tom, co trh skutečně potřebuje. Aktuálně probíhající revize je už třetí v pořadí.

“Chceme certifikační schéma, které bude efektivní, relevantní a dobře využitelné. Veřejné konzultace nám umožňují nejen přizpůsobit se technickému pokroku v produkci pelet a novým byznysovým praktikám, ale také to zlepšovat efektivitu našich procedur a udržovat vysokou úroveň profesionality.” – Gilles Gauthier, Evropská rada pro pelety

Trh s peletami roste

Trh s peletami zažívá v posledních letech rapidní růst, například jen mezi lety 2017 a 2018 vzrostla světová produkce o 11 % a evropská spotřeba o 8 % (dle Bioenergy Europe). Stejný růst pak zažívá i systém ENplus, což se musí odrážet v průběžných úpravách celého systému tak, aby vyhovoval všem zúčastněným stranám a dokázal reagovat na všechny změny v daném odvětví. Do systému ENplus nyní patří celkem 1000 certifikovaných firem, které sídlí v 45 různých zemích. Podle aktuálního odhadu pro rok 2019 bude letos na světě vyrobeno celkem 12 milionů tun certifikovaných pelet.