← zpět na přehled zpráv

ENplus hlídá kvalitu u dřevních pelet

Certifikace ENplus zaručuje kvalitu dřevních pelet tak, aby chránila všechny zúčastněné. Zákazník má zaručeno, že peleta vyhovuje mezinárodním normám a byla dodána odpovídajícím způsobem. Prodejci mají jistotu, že rozvážejí kvalitní pelety. Výrobce pelet může případným kontrolorům zpětně předložit vzorek výroby za kterékoliv zjišťované období. A výrobci kotlů a kamen se mohou bránit při reklamacích, kdy kotle nedosahují slibovaných parametrů nebo byly poničeny kvůli použití nekvalitních pelet.

Mezinárodní standard ENplus nabízí dřevěné pelety nejvyšší kvality.

Mezinárodní standard ENplus nabízí dřevěné pelety nejvyšší kvality.

Certifikace znamená vyšší kvalitu, ne vyšší cenu. Pro výrobce ani obchodníky neznamená žádné náklady navíc. Naopak zákazníci si mohou vybírat mezi konkurenčními výrobci, kteří všichni garantují stejně vysokou kvalitu pelet.

Certifikované pelety musí splňovat požadavky mezinárodních norem ISO 17225-1 a ISO 17225-2, které popisují parametry i kvalitu pelet. Vedle klasických měřítek, jako je výhřevnost nebo vlhkost, zavádí další kritéria objemové hmotnosti, velikosti částic nebo teploty tání popela, jinak by popel mohl struskovat a napékat se na hořáky.

ENplus dřevní pelety jsou rozděleny do tří tříd dle kvality použitého dřeva:

  • Třída A1 je prvotřídní kvalita používaná v kotlích a kamnech v domácnostech. Pelety jsou vyrobeny pouze z chemicky neošetřených zbytků dřeva z pil bez příměsí kůry a mohou obsahovat pouze 0,7 % popela.
  • Třída A2 se používá ve větších kotlích a při jejím spalování vzniká víc popela. V těchto peletách již může být určitá část kůry, lesních těžebních zbytků, a tedy i vyšší procento popele, max. však do 1,5 %.
  • Třída B označuje dřevěné pelety pro průmyslové využití. Zde je již dovolen větší podíl popele, výroba z použitého dřeva a vyšší procento kůry.

Mezi základními parametry, které certifikace ENplus ve třídě A1 sleduje je např.:

  • Obsah vody do 10 %
  • Obsah popele do 0,7 %
  • Výhřevnost nad 16,5 MJ/kg
  • Mechanická odolnost do 2,5 % odrolu
  • Teplota tání popele do 1200 °C
  • Objemová hmotnost (slisování) přes 600 kg/m3

Řada renomovaných výrobců peletových kotlů a kamen podmiňuje garanční období pouze při použití certifikovaných pelet ENplus.