← zpět na přehled zpráv

Kaskádové kotelny vytápějí výhodně, například dětský domov v Sedloňově

Kaskáda kotlů na pelety, jejíž realizaci nabízí VERNER, člen našeho Klastru, umožňuje vytápět velké budovy nebo celé komplexy budov efektivně a zároveň úsporně, vždy je totiž v provozu jen tolik kotlů, kolik je aktuálně potřeba.

Kaskádové kotelny jsou optimálním řešením pro současné problémy velkých, středních a malých odběratelů tepla a teplé užitkové vody, například škol, úřadů, nemocnic, firem, zemědělských budov, ale i bytových domů, sídlišť a celých městských částí. Základ kaskádové kotelny je kaskáda kotlů, tedy systém zapojení několika kotlů za sebou či vedle sebe. Možnost širokého výběru kotlů VERNER do kaskád umožňuje přizpůsobit sestavu kaskádové kotelny přesně na míru, a to podle výpočtu tepelných ztrát objektu i podle potřebného množství teplé užitkové vody.

Velkou výhodou kaskádové kotelny je velmi široký regulační rozsah umožňující dlouhodobý provoz na nízkém výkonu. Je možné přizpůsobit počet kotlů, které jsou aktuálně v provozu, tomu kolik je jich v dané chvíli potřeba. Počet kotlů v provozu je totiž elektronicky regulován.

Výhody kaskádové kotelny

  • Mimořádná investiční výhodnost
  • Výborná ekonomika provozu
  • Automatický provoz
  • Dokonalá regulace
  • Široký rozsah výkonu
  • Možnost kombinace různých typů kotlů – nezávislost na jednom druhu paliva

Kaskáda automatických kotlů v Sedloňově

V této reportáži se podíváme do krásného prostředí Orlických hor, kde je v obci Sedloňov umístěn dvoupodlažní objekt dětského domova s kapacitou 36 ubytovaných dětí a školní jídelnou s celodenním stravováním 50 osob.

Celý objekt nově vytápí kaskáda dvou automatických kotlů na pelety, agropelety a obilí značky VERNER o celkovém jmenovitém výkonu 96 kW.Automatické kotle VERNER obsahují unikátní pohyblivý rošt, díky kterému je možné bezproblémově spalovat téměř 60 druhů paliv. Kotle se dále vyznačují vysokým komfortem obsluhy a automatickým provozem, který zajišťuje vysoce inteligentní řídicí jednotka s jednoduchým uživatelským rozhraním.

Součástí zmodernizované kotelny je i automatické odpopelnění, které zajišťuje odvod popela mimo spalovací prostor a šnekové dopravní cesty, které zabezpečují plynulé a automatické doplňování paliva.

Pro skladování bigbagů s palivem je vyčleněn prostor bývalé uhelny, kde je pomocí speciálního zvedacího zařízení bigbag přesypán do zásobníku, ze kterého je palivo pomocí dopravní cesty přivedeno do vestavěné násypky automatického kotle.

Zajímavostí celé instalace je benzínový agregát, který v případě výpadku elektrické energie, který není v těchto horských oblastech výjimečný, zajistí výrobu elektřiny pro provoz celé kotelny.

Kotelna dále obsahuje i akumulační nádrž o objemu 800l, která je provozována souběžně jako průtokový ohřívač teplé užitkové vody. Pomocí GSM komunikace je možné kotelnu obsluhovat i na dálku prostřednictvím mobilního telefonu.

Původním zdrojem tepla byl litinový kotel VSB na pevná paliva spalující koks. Díky výměně starého kotle za automatický kotel VERNER na biomasu má dětský domov nejen ekologický zdroj tepla, který již neznečisťuje okolní horskou přírodu, ale výrazně uspoří i jejich rozpočet.

V původním zdroji ročně spálili cca 30 t koksu v ceně 240 000 Kč. Nově bude potřeba cca 40 t pelet v ceně 120 000 Kč, které jim dodá nedaleký výrobce. Oproti původnímu zdroji tepla, tak roční úspora na palivu činí 50 %, tedy 120 000 Kč. Dále navíc není nutný celodenní dohled nad kotelnou.

Z kotelny je možné shlédnout i video reportáž, která je umístěna na našem kanále na YouTube. Více informací o automatických kotlích značky VERNER získáte na našich internetových stránkách www.verner.cz.