← zpět na přehled zpráv

Kotle HAMONT topí už 20 let! Peletové kotelny s výkonem až 2 MW

Pelety nejsou jenom pro rodinné domy. Dát uhlí sbohem si mohou dovolit i provozovatelé kotelen s výkony nad 40 kW. Kotle na pelety HAMONT jim dodá ostravská společnost CSTfire s.r.o. V kaskádovém zapojení je možné dosáhnout výkonu až 2MW. Kde se najde místo i na objemnější sklad na volně ložené pelety, tam už nebude potřeba ani kotelník. Provoz kotelny bude automatický, se správou z dispečinku. Pelety doveze jednou za čas cisterna.

V posledních letech se neustále hovoří o podpoře topení peletami v malých kotlích a krbech vhodných pro vytápění rodinných domů. Tato náhrada peletového vytápění výměnou za staré uhelné kotle je beze sporu důležitou součástí ozdravení ovzduší, které ocení každý z nás, tak jako i budoucí generace. Na pelety však ohou vsadit i provozovatelé větších kotelen.

Společnost CSTfire s.r.o. z Ostravy je specialistou na kotelny s výkony nad 40 kW k vytápění menších provozoven, bytových domů, škol, obecních kulturních domů, ale také větších výrobních hal. CSTfire s.r.o. zvládne i dodávku tepla pro centrální zásobování teplem (CZT) v obcích, a to v kaskádovém zapojení až do výkonu 2MW. Řešením může být i dodávka tepla z externí kotelny umístěné v kontejneru se skladem pelet mimo objekt, což bývá zatím častější v zahraničí.

Kotelna Stolárna Santo a.s., Hranice (CZ) 350 kW

Kotle HAMONT vyráběné firmou CSTfire s.r.o. již dvacet let slouží svým uživatelům v několika zemích Evropy. O jejich kvalitě svědčí spokojenost zákazníků a také jejich dlouhá životnost. Nejstarší z nich zahajují svou dvacátou topnou sezónu.

Kotle HAMONT prošly za své dvacetileté období řadou modernizací a úprav vlastní konstrukce i řízení spalovacích procesů podle vývoje zpřísňujících emisní požadavky v Evropě. V současnosti kotle HAMONT splňují nejpřísnější konstrukční a emisní požadavky – třídu 5 a požadavky Ekodesignu – v celém portfoliu výkonů od 40 kW až do výkonu 500 kW nejen pro dřevní pelety, ale i pro dřevní štěpku. Konstrukce kotlů umožňuje prakticky bez mechanických úprav spalovat obě paliva v automatickém režimu.

I velké kotelny mohou běžet bez obsluhy

S rozvojem dopravy pelet velkokapacitními cisternami vybavenými vývěvami a odprašovacím zařízením prakticky po celém území České republiky i na Slovensku se výrazně rozšířily možnosti budovat objemnější sklady pelet, a tudíž zásobovat palivem kotle vyšších výkonů s několikatýdenními zásobami paliva. Lze tedy nahradit i velké uhelné kotelny s nízkou kvalitou a účinností spalování, kde je navíc nutná nepřetržitá obsluha, čistšími automatickými provozy se vzdálenou správou z dispečinku s občasnou kontrolou.

Kotle splňují požadavky pro dotační programy MPO, MŽP nebo IROP a jsou vhodné pro řešení projektů s evropskou, národní či krajskou podporou typu úspora energie, podpora OZE, snížení emisí či snížení energetické náročnosti a další.

Podívejte se na dvě ukázky proměn velkých uhelných kotelen na biomasové: