← zpět na přehled zpráv

Moravskoslezský kraj pokračuje s dotacemi na peletové kotle

Až čtyřicet tisíc korun mohou získat obyvatelé Moravskoslezského kraje na nákup nového kotle na pelety. Dotační program kraje a ministerstva životního prostředí, díky němuž si mají lidé vyměnit staré kotle na uhlí za ekologičtější, pokračuje od 1. listopadu už třetí výzvou. Přerozdělovat se bude 40 milionů korun a na rozdíl od první výzvy, ve druhé i v aktuální třetí výzvě je možné zakoupit také kotel na biomasu. Obyvatelé mohou díky dotacím vzít ovzduší do svých rukou a začít topit účinněji s menším množstvím emisí. Například i v těchto dnech je totiž v Ostravě silná inverze a prachové částice ve vzduchu opět překračují povolené limity.

Loňská informační kampaň o vytápění v Moravskoslezském kraji. Zdroj: Deník.

Cílem programu je výměna ručně plněných kotlů za automatické kotle. Zatímco v první výzvě „kotlíkové dotace“ kraj a ministerstvo nelogicky podpořily pouze nákup nových kotlů opět na uhlí, ve druhé výzvě už byly zahrnuty i kotle na biomasu. Stát tak reagoval na protesty Klastru Česká peleta a jeho členů, kteří vystoupili proti zvýhodňování uhlí oproti ještě mnohem ekologičtějším způsobům vytápění biomasou. Třetí výzva tak s peletovými kotli už přirozeně počítá.

O dotaci může požádat vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu nebo vlastník bytové jednotky v takovémto rodinném domě, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků. Kupovaný kotel musí splňovat minimální účinnost dle ČSN EN 303-5, emisní třídu 3 s max. výkonem 50 kWt. Topit se v něm má uhlím, biomasou nebo obojím a přikládání musí být plně automatické, bez úprav nesmí umožňovat ruční přikládání a jeho výrobce či prodejce tuto možnost ani nesmí nedeklarovat ve svých propagačních materiálech.

Lidé čekají ve frontě na podávání žádostí. Zdroj: Novinky.cz.

O příspěvek na kotle je v Moravskoslezském kraji velký zájem. Kraj má nejhorší kvalitu ovzduší v celé republice a zároveň ani zaměstnanost není příliš vysoká, a tedy jsou mnozí lidé závislí na státních příspěvcích, pokud chtějí svoje vytápění změnit. Do budoucna navíc bude výměna kotlů nižších emisních tříd (první a druhé) požadována novelizací zákona o ovzduší. Kdo proto využije programu a vymění svůj kotel už teď, bude mít vyhráno. Podávání žádostí bude možné minimálně do 28. června.

Podávání žádostí o dotaci na nový kotel. Zdroj: Idnes.

Žadatelé o dotaci mohou vybírat z široké nabídky kotlů na pelety, zorientovat se v ní mohou díky online katalogu na webu Klastru Česká peleta nebo na stánku na některém z veletrhů, v nejbližší době nás čeká například v únoru Moderní vytápění. Zatímco v první vlně nebyly kotle na biomasu povoleny, ve druhé vlně se na jaře letošního roku prodalo v Moravskoslezském kraji asi padesát kotlů na dřevěné pelety. Čeští výrobci kotlů i pelet jsou přitom připraveni uspokojit i mnohem větší poptávku, svoji produkci zatím často vyvážejí do Rakouska, kde už jsou kotle na pelety zavedené.