← zpět na přehled zpráv

Normy na tuhá biopaliva jsou celosvětově sjednoceny

V první polovině roku 2014 byl publikován soubor sedmi mezinárodních ISO norem popisujících tuhá paliva z biomasy. Znamená to, že původní evropské normy na tuhá biopaliva EN 14961-1 až EN 14961-7 budou platné pouze do konce roku.

Od počátku roku 2015 přechází celý systém pod mezinárodní standardy ISO v sedmi specifických normách, které popisují Obecné požadavky pro tuhá biopaliva ISO 17225-1, Tříděné dřevní pelety ISO 17225-2, Tříděné dřevní brikety ISO 17225-3, Tříděnou dřevní štěpku ISO 17225-4, Tříděné palivové dřevo ISO 17225-5, Tříděné nedřevní pelety ISO 17225-6 a Tříděné nedřevní brikety ISO 17225-7. K souboru těchto sedmi norem ještě přibude standard pro Torefikovaná biopaliva ISO 17225-8, který zatím není v rámci ISO schválen.

Členské státy EU (Českou republiku nevyjímaje) mají povinnost do konce roku 2014 implementovat ISO normy 14225 do své legislativy a nahradit jimi původní normy CEN EN 14961. Klastr Česká peleta se na implementaci také podílí, překlady norem jsou již z 90 % hotovy. Přechodem pod ISO dojde k harmonizaci řady nejasných termínů a celý systém stanovování tříd a parametrů biopaliv se zprůhlední. Platné normy pro tuhá biopaliva budou nést od roku 2015 označení ČSN

EN ISO 17225-1 až 17225-7. Z velké většiny došlo k převzetí stávajících parametrů z původních CEN norem, výrobci ani dodavatelé se tedy nemusejí obávat velkých změn.

Dřevní pelety

V případě dřevních pelet (ISO 17225-2) budou do jedné normy sloučeny standardy pro průmyslové a neprůmyslové pelety (neprůmyslové = použití v domovních zdrojích). Třídy neprůmyslových pelet zůstávají (A1, A2, B) a k nim se přidávají třídy průmyslových pelet (I1, I2, I3). A v tomto duchu se adaptuje i mezinárodní certifikace pelet ENplus, pod kterou se vyrábí více jak 50 % všech dřevních pelet na světě. V České republice, Rakousku, Itálii nebo Německu je to více jak 3/4 všech dřevních pelet.

Výroba dřevěných pelet

Výroba dřevěných pelet

Dřevní štěpka

Pro dřevní štěpku (ISO 17225-4) jsou vytvořeny čtyři kvalitativní třídy A1, A2, B1 a B2. Vlastnosti tříd s označením A představují přírodní dřevo a chemicky neošetřené dřevní zbytky. Ve třídách s označením B je možno zahrnout další materiály, jako jsou rychle rostoucí dřeviny, dřevo ze zahrad a plantáží a chemicky neošetřené průmyslové vedlejší produkty a zbytky nebo chemicky neošetřené použité dřevo.

Normy pro tuhá paliva z biomasy jsou nyní mezinárodně harmonizovány pod Mezinárodní organizací pro normalizaci ISO (International Organization for Standardization) a povyšují tak původní evropské standardy CEN (European Committee for Standardization) na jednotné mezinárodní normativy.

normy_na_tuha_biopaliva_1