← zpět na přehled zpráv

Peletovací lisy

Biopalivo je v současné době stále populárnější. Oceňují se jeho energetické vlastnosti a skutečnost, že je ekologické. Proto je zpracování biomasy na pelety nebo brikety běžnější z roku na rok. K výrobě pelet je nutné použít vhodné vybavení v podobě technologické linky, včetně nejdůležitějšího peletovacího lisu – granulátoru. Zpočátku byly při výrobě krmiva použity mimo jiné peletovací stroje v cukrovarech. Postupem času se začaly používat při výrobě biomasy, kde fungují dokonale. Na vekamaf.cz pořídíte kvalitní stroje.

Jak funguje peletovací lis?

Pelety jsou granule, které se získávají vysokotlakým lisováním nejrůznějšího dřevního odpadu jako jsou piliny, ale i sláma nebo například šťovík. Granulovaný substrát má ve srovnání s původním stavem vyšší energetické hodnoty. Pelety jsou díky své vysoké objemové hmotnosti velmi snadno skladovány a přepravovány. Lze je použít pro různé účely, z nichž některé se liší, mimo jiné se používají pro vaření a vytápění doma, ale i do průmyslových kotlů. Před dodáním materiálu do lisu musí být surovina řádně zpracována – rozdrcena, očištěna a vysušena. V důsledku tlaku a teploty se v peletovacím lisu tvoří tyto pelety, tedy biopalivo ve formě válcových granulí. Dochází zde k uvolňování ligninů, což zlepšuje spojování částic materiálu. Granulační matrice má speciální otvory – kanály, kterými je lisovaný materiál lisován. Průměr kanálů určuje velikost pelet, zatímco délka se obvykle upravuje pomocí speciálních nožů. Na vekamaf.cz si můžete vybrat vhodný stroj na výrobu biopaliva.

Druhy peletovacích lisů

Typy granulátorů lze rozdělit podle typů matric:

  • ploché matricové lisy
  • lisy s kruhovou maticí

Rozdíly v konstrukci těchto strojů se týkají také mechanismu jejich provozu. V případě granulátorů s plochou matricí materiál přechází shora k horizontálně uspořádané matrici a protlačuje se pomocí válečků. Naproti tomu v případě prstencové matrice je materiál tlačen zevnitř ven svisle uspořádanou maticí pomocí válečků.

Na co lze peletovací lis použít?

Jak jsme se zmínili na začátku článku, peletovací lisy se stále se používají při výrobě krmiv. Po vhodných technologických změnách a posílení jejich konstrukce se však tyto stroje začaly úspěšně používat i pro výrobu biomasy. Granulovat lze celou řadu různých materiálů, včetně dřeva, dřevěného odpadu, slámy, výlisků, MDF, větví ovocných stromů. V současnosti jsou granulátory neustále modernizovány a vybaveny nejnovějšími technologickými řešeními, jako je například sledování teploty válců nebo moderních mazacích systémů, které umožňují menší spotřebu maziv a výrazně prodlužují jejich životnost.