← zpět na přehled zpráv

Proč si pořídit peletový kotel a jak získat dotace

“Přes všechny možnosti topení patří kotle na tuhá paliva stále k velmi oblíbeným zdrojům tepla. Na trhu jsou dva základní typy: kotle s ručním přikládáním a kotle s automatickou dávkou paliva. Nejvíc jsou rozšířené kotle na spalování dřevních pelet a kotle kombinované,” říká pro pořad Polopatě František Dočekal z firmy Ekogalva, která vyrábí automatické kotle značky EkoScroll. 

Proč jsou oblíbené právě pelety

Dřevní pelety jsou malé válečky ze slisovaných dřevních pilin. Je to ekologické palivo z obnovitelných zdrojů, které nezvyšuje podíl skleníkových plynů v atmosféře. Navíc mají pelety menší nároky na skladování než uhlí. Lze je skladovat na paletě v igelitových pytlích nebo je lze z cisterny nafoukat přímo do externího zásobníku. Odtud potom mohou být  dávkovány automaticky do zásobníku kotle. “Další nemalou výhodou je čistota při manipulaci jak s peletami, tak následně s popelem,” připomíná František Dočekal. Kotle navíc můžeme ovládat z obývacího pokoje pomocí pokojového termostatu, pomocí aplikace přes mobilní telefon anebo přes internet přes webový prohlížeč.

A jak si správně vybrat mezi dodavateli pelet? Při výběru je potřeba hledat dodavatele certifikovaných pelet. “Levné, necertifikované pelety mohou způsobit nemalé potíže s provozem kotle, jako je třeba vyšší spotřeba nebo špatný provoz hořáku. Sypat si do kotle nekvalitní pelety je stejně špatný nápad jako lít si do auta špatný benzín,” upozorňuje František Dočekal. Kvalitu pelet zaručuje certifikace ENplus.

Dotace až 120 tisíc Kč

Na pořízení peletového i kombinovaného kotle se vztahuje takzvaná kotlíková dotace. Podmínkou je zbavit se starého kotle na ruční přikládání a vyměnit kotel za vyhovující, splňující nejpřísnější emisní limity, tzv. Ekodesign. Dotace na peletové kotle činí až 120 tisíc Kč. “Za tuto částku lze pořídit špičkový kotel včetně externího zásobníku paliva,” slibuje Dočekal. Podle legislativy bude možné staré kotle na tuhá paliva používat pouze do roku 2021. Potom už budou muset uživatelé používat kotle pouze třetí, čtvrté nebo paté emisní třídy. Staré, nevyhovující kotle budou muset být vyměněny za kotle vyhovující.

Automatický kotel EcoScroll BETA s ocelovým výměníkem

EkoScroll BETA kotel pro peletyVe videu vidíte, jak funguje kotel EcoScroll BETA na dřevní pelety s ocelovým výměníkem. Podívejte se na něj v naší galerii kotlů.

Těleso výměníku kotle má osvědčenou konstrukci se svislými deskovými výměníky, které jsou vyrobeny z 5 mm silného kotlového plechu.  Výhodou svislých výměníků jsou minimální nároky na čištění. Svislé výměníky se nezanáší jako vodorovné a díky tomu mají větší účinnost a delší životnost.

Originální konstrukční řešení kotle, použitý kvalitní materiál a ochrana spalovací komory žárobetonovými deskami zajišťují dlouholetou životnost kotle. Díky nadstandardně dlouhé spalinové cestě a kvalitnímu hořáku dosahují kotle BETA účinnosti až 93,9 %.

Ve velkokapacitním zásobníku paliva o objemu 325 litrů je zabudovaný podavač paliva, který dávkuje palivo do hořáku kotle. Řídící jednotka automaticky snižuje výkon hořáku v závislosti na teplotě vody ve výměníku kotle a na základě komunikace s prostorovým termostatem automaticky vyhasíná a opětovně zapaluje hořák. V případě použití wi-fi modulu je možné kotel kontrolovat a ovládat přes internet. Kotel pracuje s minimálním příkonem elektrické energie a s minimální spotřebou paliva.

Do kotlů BETA se instalují dva typy hořáků. Oba hořáky mají funkci automatického zapalování a vyhasínání. Hořák standard je ovládaný řídící jednotkou TECH ST 717. Tento hořák je určený pro spalování dřevních pelet EN PLUS A1. Hořák s otočnou spalovací komorou dokáže spalovat i pelety horší kvality s větší popelnatostí. Hořák ovládá řídící jednotka PLUM ECOMAX 850P.