← zpět na přehled zpráv

Proč si zvolit kotel Vollcano 25 A PEL

Vollcano 25 A PEL je ocelový teplovodní kotel na spalování dřevních pelet, který uvedla na trh společnost ZK Design. Hodí se pro ústřední vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 25 kW. Automatický provoz kotle je zajištěn řídící jednotkou, která komunikuje se systémem čidel, vyhodnocuje naměřené hodnoty a zpětně koriguje proces hoření. Zásobník paliva o objemu 420 litrů umožňuje až několikadenní běžný provoz bez nutnosti doplnění paliva.

cof

cof

Dokonalé vyhoření paliva a dohoření spalin

Hlavní částí kotle je kotlové těleso svařované z ocelových kotlových plechů o tloušťce 5 mm.

Palivo hoří v hořáku, plamen je poté nasáván do spalovací komory ve spodní části kotle. Dohoří v žárobetonové dohořívací komoře, kde se mísí se sekundárním vzduchem. Komora je vyrobena z kvalitního žárobetonu s klasifikační teplotou přesahující 1 300 °C, což umožňuje dokonalé vyhoření paliva a dohoření spalin. Žárobetonová vyzdívka také chrání stěny kotle před přímým stykem s plamenem.

Spaliny jsou dále vedeny skrze spalovací kanály tvořené žárobetonovými tvarovkami. V zadní části vyzdívky je otvor pro odvod spalin do trubkového výměníku, který plynule přechází v hrdlo kouřovodu. V horním panelu kotle je umístěn regulátor.

Nový patentovaný systém kontroly paliva

Zplyňovací hořák je konstruován speciálně pro spalování dřevních pelet. Používá proces zplyňování a nový patentovaný systém kontroly množství paliva ve zplyňovací komoře, který je založený na systému dvou kódovaných infračervených snímačů. Systém kontroluje aktuální provozní stav, přítomnost plamene, stav kontaminace zplyňovací komory a podávání nebo nedostatku paliva. Odtahovaný ventilátor je řízen tak, aby vyrovnával podtlak ve spalovací komoře v závislosti na množství přiváděného paliva, což řeší problémy s měnícími se provozními podmínkami (např. atmosférický tlak vzduchu, přirozený komínový tah, průměr kouřovodu).

Plně automatický čisticí systém

Hořák LJS-25 má mechanický, plně automatický čistící systém zplyňovací komory. Proces čištění probíhá v naprogramovaných intervalech přizpůsobených kvalitě používaných pelet. Po přechodu do fáze vyhasínání a vyprázdnění roštu nastupuje automatický návrat do fáze práce.

Vysoký komfort užívání zajistí lambda sonda

Hořák i regulátor jsou upraveny pro spolupráci s lambda sondou, což výrazně zlepšuje komfort užívání a přispívá ke zlepšení účinnosti spalovacího procesu. Použití lambda sondy probíhá automaticky a díky ní je možno korigovat přívod paliva i vzduchu (podtlaku) vzhledem k naprogramovaným parametrům, tak aby byly zabezpečeny naprogramované hodnoty kyslíku ve spalinách.

Regulátor má dialogové okno pro aktuální informace a provozních parametrech sondy, včetně čtení O2 ve spalinách. Aplikovaná sonda je specializovaná, širokopásmová sonda speciálně navržená pro použití v zařízeních spalujících biomasu.

Snímek obrazovky 2018-02-13 v 13.29.21