← zpět na přehled zpráv

Strojírenský zkušební ústav se stal uznanou zkušební laboratoří ENplus®

Strojírenský zkušební ústav (SZÚ) se nově stal uznanou zkušební laboratoří v systému certifikace pelet ENplus®. Výrobci pelet, kteří mají zájem o certifikaci v rámci ENplus®, tak mohou provádět zkoušky přímo v chemické laboratoři SZÚ. Aktuálně SZÚ pracuje na uznání jako certifikační osoba a inspekční orgán ENplus®, aby mohl svým zákazníkům nabídnout komplexní služby v rámci této certifikační značky.

Chemická laboratoř SZÚ v současné chvíli provádí kompletní palivové analýzy různých druhů paliv. U biologických paliv jde zejména o spalné teplo, výhřevnost, prvkový rozbor (uhlík, vodík, dusík, chlor, síra), popel, vlhkost, mechanická odolnost, těžké kovy, prchavá hořlavina, hustota částic, sypná hmotnost.

SZÚ tak rozšiřuje své kompetence v rámci nabízených certifikačních schémat pro tepelnou techniku. Přes SZÚ můžete v současnosti kromě ENplus® získat také značky CSAEPAMCSFlamme Verte a mnoho dalších.

V případě zájmu o certifikaci ENplus®  kontaktuje:

RNDr. Alice Kotlánová
Specialista certifikace ENplus®
Inspektorka ENplus®
+420 724 355 718
kotlanova@szutest.cz