← zpět na přehled členů

Adresa

BIOPEL, a. s.
Kysucký Lieskovec 847
023 34 Kysucký Lieskovec

Kontakt

tel./fax: + 421 41 451 00 22
e-mail: info@biopel.sk

Web

http://biopel.sk/

BIOPEL, a.s.

Slovo ředitele Ladislava Židka

Jsme lídrem v oblasti využívání biomasy na Slovensku. Informujeme o možnosti racionálního využití obnovitelných energetických zdrojů, zejména na Slovensku je potenciál biomasy opravdu vysoký. Chceme mobilizovat menší komunity, aby si uvědomily, že je třeba hledat možnosti efektivního využívání místních zdrojů. Samozřejmě za podmínky šetrného nakládání s přírodou.

Z činnosti společnosti BIOPEL, a.s.

Naší hlavní činností je výroba a nákup dřevní hmoty a prodej různých dřevních paliv – dřevních pelet, briket, kusového štípaného dřeva, suché dřevní štěpky a poskytování služeb v oblasti dopravy.

Naše společnost přináší lidem zaměstnání, příjmy a vhodná ekologická paliva z domácích obnovitelných zdrojů energie. Výrazně svojí činností zvyšujeme využívání obnovitelných zdrojů energie, snižujeme emise skleníkových plynů a tím ochraňujeme životní prostžedí. Celý tento proces zabezpečuje naše Biomasové logistické centrum v Kysuckom Lieskovci.