← zpět na přehled členů

Adresa

Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol
IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Kontakt

prof. Ing. Jiří Balík, CSc.
rektor
Tel.:+420 22438 4081
Email: balik@af.czu.cz

Web

http://www.czu.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze

Slovo rektora Jiřího Balíka

Trvale vysoký zájem o studium na naší univerzitě je potěšující a zavazující. Jsem přesvědčen, že důvody zájmu ze strany studentů jsou dvojího charakteru: Jednak nasměrování univerzity k životodárným přírodním zdrojům, ekologii v nejširším slova smyslu a společensko-ekonomickým souvislostem vztahu člověka a přírody. A pak jedinečné prostředí založené na úzkém sepjetí pedagogické a badatelské práce, pozornosti k měnícím se potřebám praxe a respektu ke studentům. Právě tyto rysy oceňují zpětně naši absolventi nejvíce a chceme je rozvíjet i nadále, jsme přece živá univerzita!

prof. Ing. Jiří Balík, CSc.

rektor

Z činnosti České zemědělské univerziy

Jsme živá univerzita

– Vyrůstáme z mnohaleté tradice
Historie dnešní ČZU se odvíjí od roku 1906, dnes je třetí největší univerzitou v Praze.

– Klademe důraz na výzkum
ČZU se systematicky věnuje výzkumu v oblasti tzv. life sciences  od fyziologie a molekulární biologie přes životní prostředí, lesnictví a problematiku venkova až po související technologie, moderní hospodaření a management.

– Vzděláváme pro život
ČZU využívá nejrůznějších forem výuky včetně rozsáhlé praxe ve školních podnicích, díky tomu se absolventi velmi dobře uplatňují na trhu práce.

– Podporujeme vstřícnou atmosféru a mezinárodní spolupráci
ČZU klade důraz na otevřenou atmosféru na univerzitě a úzkou spolupráci s partnerskými univerzitami a institucemi doma i v zahraničí.