← zpět na přehled členů

ADRESA

ČEZ, a.s.
Duhová 2/1444
Praha

KONTAKT

Mgr. Aleš Laciok, MBA
koordinátor pro výzkum a vývoj
e-mail: ales.laciok@cez.cz
mobil: +420 724 979 097

Web

http://www.cez.cz

ČEZ, a.s.

Slovo manažera strategie klasické energetiky Michala Soukupa

Vzhledem k změnám v energetice a pokračujícímu důrazu na obnovitelné zdroje vidí Skupina ČEZ potenciál v dalších oblastech – především v malých a středních municipálních a průmyslových výtopnách využívající štěpku nebo pelety. V této oblasti jsou ve fázi přípravy první pilotní projekty. Další oblastí jsou kotle v domácnostech spalující dřevní pelety, v budoucnu s možným růstem agropelet.

Z činnosti Skupiny ČEZ

Skupina ČEZ je integrovaným energetickým seskupením působícím v řadě zemi střední a jihovýchodní Evropy a v Turecku s centrálou v České republice. Aktivity firem Skupiny ČEZ zahrnují pestré spektrum činností od těžby surovin, přes výrobu, distribuci a obchod s energií až po oblast telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zařízení nebo zpracování vedlejších energetických produktů.

Výroba elektřiny z biomasy v domácích zdrojích Skupiny ČEZ v ČR dosáhla v roce 2015 369 GWh, což znamená pokrytí spotřeby téměř 150 tisíc domácností. Drtivou většinu spalované biomasy tvoří dřevní štěpka. V rámci výroby z portfolia obnovitelných zdrojů Skupiny ČEZ je kategorie biomasa druhou nejvýznamnější položkou po vodních elektrárnách.

Lídrem spalování biomasy ve Skupině ČEZ zůstává Elektrárna Hodonín (provozovaná společností ČEZ Teplárenská), která disponuje pro tyto účely nejkvalitnějším zázemím. Vedle analytické laboratoře patří k základním prvkům moderního provozu v Hodoníně třídič biomasy a vyvinutý vzorkovač biomasy na spotřebě. Hodonínská elektrárna současně ročně produkuje 550 TJ tepla, z toho 350 TJ pochází z biomasy.