← zpět na přehled členů

Korespondenční adresa

CZ Biom – České sdružení pro biomasu
U Čtyř domů 1201/3
140 00 Praha 4
Tel.:  241 730 326
Mobil:  604 856 036

Sídelní a fakturační adresa

CZ Biom – České sdružení pro biomasu
Drnovská 507
161 00 Praha 6
IČ: 61383929
DIČ: CZ61383929

Web

http://www.biom.cz

CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Slovo předsedy Jana Habarta

Na CZ Biom se můžete kdykoli obrátit pro odbornou radu, když budete chtít začít topit peletami nebo dřevěnými briketami. Stejně tak v případě, kdy se rozhodnete v těchto oborech podnikat. Díky týmu odborníků i letité znalosti trhu jsme schopni poradit ve všech oblastech vytápění či podnikání v oblasti ekopaliv.

Z činnosti CZ Biom

Nevládní nezisková organizace CZ Biom je největší a nejstarší českou asociací podporující rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny. Od roku 1994 podporujeme české hospodářství v oblastech fytoenergetiky, kompostárenství, využití bioplynu i dalších biopaliv. Svojí činností navazujeme na Evropskou asociaci pro biomasu (AEBIOM). Co děláme:

1) pro všechny občany

  • poskytujeme informace pro odborníky i laiky, každý den přinášíme informace na hojně navštěvovaném informačním portálu www.biom.cz i ve zpravodaji BIOM
  • společně s experty s univerzit i firem zpracováváme odborné studie, posudky, koncepce, strategie i analýzy
  • pořádáme semináře a konference ve spolupráci s významnými českými i zahraničními institucemi
  • podílíme se na vědeckých a výzkumných projektech přinášejících nové poznatky v oblasti moderní energetiky a prosperující ekonomiky

2) pro naše členy

  • sledujeme trh i legislativu v oblasti biomasy, komunikujeme se státní správou
  • koordinujeme odborné členské sekce, které tvoří odbornou informační základnu
  • pomáháme při získávání a tvorbě národních i evropských projektů a grantů
  • poskytujeme pomoc s propagací a publikační činností našich členů v médiích