← zpět na přehled členů

Adresa

Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 424/56b
621 00 Brno
IČ: 00001490
DIČ: CZ00001490

Kontakt

Milan Holomek
Vedoucí zkušebny tepelných a ekologických zařízení
Email: holomek@szutest.cz
Tel.: +420 541 120 330
Mob.: +420 724 532 132

Web

http://www.szutest.cz

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Slovo ředitele Tomáše Hrušky

Jako jedna z největších akreditovaných zkušebních, inspekčních a certifikačních organizací v České republice s širokou mezinárodní působností nabízíme svým klientům komplexní služby v oblastech zkušebnictví, uvádění výrobků na trh, posuzování shody výrobků, certifikace a odborného dohledu.

Z činnosti Strojírenského zkušebního ústavu

Zkušebna tepelných a ekologických zařízení má následující hlavní výrobkové skupiny se zaměřením na biomasu:

 • Kotle s manuální a automatickou dodávkou paliva
 • Krbové vložky, krby, kamna, sporáky
 • Ohřívače vzduchu, vody

Zkušebna nabízí široké portfolio služeb spojených s testováním a posuzováním výrobků:

 • Typová zkouška výrobku
 • Zkoušky vybraných vlastností
 • Posouzení konstrukce
 • Posouzení technické dokumentace
 • Odborný dohled ve výrobě
 • Zkoušky pro program „Ekologicky šetrný výrobek“
 • Autorizované měření emisí
 • Vystavení stavebního technického osvědčení
 • Certifikace

Chemická laboratoř jako součást Zkušebny tepelných a ekologických zařízení nabízí kompletní služby v oblasti rozboru pevných, plynných a kapalných paliv a stanovování jejich základních vlastností:

 • Stanovení spalného tepla
 • Stanovení výhřevnosti
 • Prvkový rozbor (C, H, N, S, O)
 • Stanovení obsahu celkového chloru
 • Stanovení obsahu popela
 • Stanovení obsahu vody
 • Stanovení prchavé hořlaviny
 • Stanovení mechanické odolnosti pelet
 • Stanovení hustoty částic
 • Stanovení bodu tuhnutí do – 50⁰C
 • Stanovení kinematické viskozity
 • Stanovení složení plynu do C5