← zpět na přehled členů

Adresa

Testo, s.r.o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5

Kontakt

Tel.: 257 290 205
E-mail: info@testo.cz

Web

www.testo.cz
www.analyzatoryspalin.cz
www.termokamera.com
www.merici-pristroje.eu

Web

http://www.testo.cz

Testo, s.r.o.

Slovo jednatele Ing. Miloslava Moce

Spaliny, vznikající při spalování, obsahují mimo jiné CO2, oxidy nebo částice sazí. Ty zatěžují životní prostředí, ovlivňují negativně klima a skrývají v sobě pro člověka četná zdravotní rizika. Proto je nezbytné utvářet spalovací procesy efektivněji, optimalizovat tepelné procesy a především redukovat emise.

Z činnosti společnosti Testo, s.r.o.

  • Společnost Testo, s.r.o. je dceřinou společností celosvětového lídra v oblasti profesionální měřicí techniky, německého koncernu Testo AG.
  • Testo AG vyvíjí a dodává již více než 55 let na naše trhy ruční měřicí přístroje pro měření teploty, vlhkosti, tlaku, rychlosti proudění vzduchu, převodníky těchto veličin, přístroje pro měření otáček, osvětlení, hluku, analýzy spalin, detekce úniku plynů, přístroje pro servis chladicích zařízení, termografii a automatické měřicí systémy se sběrem dat.
  • Přístroje pro analýzu spalin a měření emisí pomáhají při zvyšování efektivity, při dodržování zákonem stanovených emisních hodnot a při kontrole a optimalizaci tepelných výrobních postupů.
  • U malých spalovacích zařízení je vedle efektivního nastavení zařízení dosahováno analýzou spalin především menšího zatížení životního prostředí.
  • Se správnými měřícími přístroji mohou být nejenom optimalizována starší zařízení a redukována jejich zátěž pro životní prostředí – také u moderních systémů se dá použitím analyzátorů spalin snadno upozornit na možnosti zlepšení.
  • Disponujeme vlastním servisem a ve své akreditované kalibrační laboratoři provádíme akreditovanou a ISO kalibraci měřidel.