← zpět na přehled členů

Adresa

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Mánesova 1453/75
120 00 Praha 2

Kontakt

tel/fax: +420 222 000 508
e-mail: Nesnal.Zdenek@uzei.cz

Web

http://www.uzei.cz/

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Slovo ředitelky Michaely Šolcové

ÚZEI je expertním centrem zaměřeným na zemědělskou ekonomiku, potravinářství, zemědělské poradenství a informace. V roce 2012 oslavil institut 100 let od založení. Spravujeme Knihovnu Antonína Švehly, která je třetí největší oborovou knihovnou na světě. ÚZEI je znaleckým ústavem v oboru ekonomika, potravinářství a zemědělství, a to v rozsahu ekonomika a sociologie v odvětví zemědělství a výživy.

Z činnosti Ústavu zemědělské ekonomiky a informací

  • Základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oboru zemědělské ekonomiky a politiky, včetně rozvoje multifunkčního charakteru zemědělství a venkova a šíření jeho výsledků prostřednictvím výuky, publikováním a dalšími formami předávání poznatků.
  • Zabezpečení komplexního expertního a odborného servisu pro MZe i další orgány státní správy.
  • Výkon funkce Kontaktního pracoviště FADN CZ (Liaison Agency FADN CZ), tzn. vytváření a správa sítě testovacích podniků kompatibilní s EU a organizace výběrových šetření v agrárně-potravinářském sektoru (na základě Nařízení Rady EU 79/65/EEC a ve znění pozdějších předpisů od 1. 11. 2003).
  • Prostřednictvím Zemědělského poradensko-vzdělávacího centra a Knihovny Antonína Švehly:
  • Zajištění funkce poradenského a vzdělávacího centra pro oblasti zemědělství, potravinářství a rozvoje venkova.
  • Zajištění knihovnických, informačních a referenčních služeb, poradenství stavovským organizacím, podnikatelským subjektům a mezinárodním organizacím v rozsahu své činnosti.