← zpět na přehled členů

Adresa

Drnovská 507
161 06 Praha 6 – Ruzyně
IČ: 00027006
DIČ: CZ200027006

Kontakt

Dr. Ing. Pavel Čermák
ředitel
Tel: +420 233022422
E-mail: pavel.cermak@vurv.cz

Web

http://www.vurv.cz

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Slovo ředitele Pavla Čermáka

Posláním VÚRV je částečně základní, hlavně však strategický a aplikovaný výzkum v oblasti rostlinné výroby. Z hlediska tohoto členění zaujímá své místo mezi základním výzkumem prováděným většinou na univerzitách a ústavech Akademie věd a specializovaným aplikovaným výzkumem prováděným v privátních ústavech a stanicích.

Z činnosti Výzkumného ústavu rostlinné výroby

  • Zachování a využívání přírodních zdrojů.
  • Specializované poradenství a přenos poznatků výsledků výzkumu.
  • Garance a koordinace uchování a využití genofondu hospodářsky využitelných rostlin.
  • Setrvalé zemědělství a ochrana krajiny.