← zpět na přehled členů

Adresa

Drnovská 507
161 01 Praha 6-Ruzyně

Kontakt

telefon: +420 233 022 274
fax: +420 233 312 507
e-mail: vuzt@vuzt.cz

Web

http://www.vuzt.cz

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.

Slovo ředitele Marka Světlíka

Výzkumný ústav zemědělské techniky je veřejná výzkumná instituce s více než šedesátiletou zkušeností v oblasti výzkumu a inovací. Jen za posledních pět let se pracovníci VÚZT, v. v. i. úspěšně podíleli na řešení několika desítek výzkumných projektů, za dobu činnosti VÚZT podali několik desítek užitných vzorů a patentů, vyvinuli na dvě desítky softwarových řešení, zpracovali několik ověřených technologií, vydali řadu odborných knih a dalších publikací a zpracovali řadu norem pro oblast tuhých paliv.

Z činnosti Výzkumného ústavu zemědělské techniky

  • Měření palivoenergetických a mechanických parametrů tuhých biopaliv dle požadavků ČSN EU.
  • Spalovací zkoušky biopaliv a alternativních paliv v různých druzích topenišť.
  • Poradenství při řešení biomasových kotelen pro spalování rostlinné i dřevní biomasy.
  • Analýza vhodnosti využití jednotlivých druhů biomasy a bioodpadů pro energetické účely.