Aktuální dotace na kotle

Nové kotlíkové dotace 2015 – 2020

Na nové kotlíkové dotace půjde do krajů celkem 9 miliard. V první výzvě se rozdělovaly 3 miliardy korun. Ministerstvo životního prostředí ohlásilo dne 16. 3. 2017 spuštění 2. vlny tzv. kotlíkových dotací, v rámci které bude k dispozici 3,4 mld. Kč. Na výměnu starého kotle za peletový přispěje stát žadatelům částkou až 127 500 korun.

Na co dostanete dotaci

 •        kotel včetně nákladů na jeho instalaci
 •        nová otopná soustava
 •        rekonstrukce otopné soustavy, vč. nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 •        peletové silo, sklad na pelety
 •        projektová dokumentace

Maximální dotace na peletový kotel je 127 500 Kč. Cena se skládá z max. 120 tis. Kč (80 % z uznatelných nákladů) plus z 7500 Kč bonusu na podporu prioritních oblastí se zvýšeným znečištěním.

Výše podpory u jednotlivých zdrojů

Automatický kotel na dřevní pelety: max. 120 tis. Kč / 80 % uznatelných nákladů
Automatický kombinovaný kotel (uhlí + pelety): max. 75 tis. Kč / 75 % uznatelných nákladů
Kotel na dřevo s ručním plněním: max. 100 tis. Kč / 80 % uznatelných nákladů
Kotel výhradně na uhlí: není podporován

+ dalších 7500 Kč pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (viz Seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším). V některých krajích již není možné žádat o dotaci na kotle, které jsou na uhlí. Sledujte informace u jednotlivých krajů!

Služby energetického specialisty a realizace mikro-energetických opatření není nutné od 2. kola kotlíkových dotací (podzim 2017) realizovat.

Kde a kdy budete žádat

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvy pro občany.

Jednotlivé kraje a výzvy

Moravskoslezský kraj

Příjem žádostí o poskytnutí dotace v rámci doplňkového dotačního programu k první žádosti byl ukončenHned v první den příjmu žádostí, tj. 1. 3. 2017, došlo k naplnění limitu 250 žádostí, a to již po necelých 3 minutách. V dalším kole kotlíkových dotací bude mít kraj k dispozici téměř 900 mil. Kč. Zahájení této druhé velké vlny kotlíkových dotací se předpokládá v letních měsících roku 2017.
Více informací ZDE.

Kraj Vysočina

Žádosti o dotace jsou přijímány od 13. 2. 2017. Jedná se o dodatečnou výzvu k prvnímu kolu, druhá výzva je zatím v jednání.
Více informací ZDE.

Ústecký kraj

Ústecký kraj v současné chvíli připravuje vyhlášení 2. výzvy, předpokládaný termín je stanoven na 24. 3. 2017, kraj pak bude přijímat žádosti přibližně od 3. 4. 2017.
Více informací ZDE.

Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji se předpokládá vyhlášení další vlny kotlíkových dotací na druhou polovinu roku 2017. V předchozím kole skončilo v zásobníku 759 žádostí.
Více informací ZDE.

Liberecký kraj

Od 3. dubna bude možné znovu požádat o dotace. K dispozici je 14 milionů korun, je možné žádat dotaci jen na zařízení využívající obnovitelné zdroje energie, jako jsou tepelná čerpadla nebo kotle spalující výhradně biomasu.

Více informací včetně seznamu prioritních obcí, kde je dotace navýšena o 5 %, najdete ZDE.

Zlínský kraj

Příjem žádostí bude zahájen 19. 4. 2017 od 8:00 hod. 
Více informací ZDE.

Středočeský kraj

Termín pro otevření druhého kola dotací je 20. 4. 2017. Podávat žádosti mohou pouze žadatelé, kteří chtějí realizovat výměnu kotle na tuhá paliva za tepelné zdroje na OZE, tzn. tepelná čerpadla a kotle výhradně na biomasu.
Více informací ZDE.

Praha

Praha zatím nevyhlásila druhou vlnu dotací.
Více informací ZDE.

Olomoucký kraj

V současné chvíli ještě nebylo vyhlášeno druhé kolo kotlíkových dotací. Na webových stránkách kraje ovšem běží anketa k předběžnému zájmu o druhou vlnu dotací. Formulář mohou zájemci vyplnit zde.
Více informací ZDE.

Karlovarský kraj

Předpokládaný termín vyhlášení druhého kola výzvy “kotlíkových dotací” je duben – květen 2017.
Více informací ZDE.

Plzeňský kraj

Příjem žádostí bude spuštěn na podzim 2017.
Více informací ZDE.

Královéhradecký kraj

První výzva pro majitele rodinných domů by mohla být vyhlášena do konce roku 2017. Kraj se letos bude ucházet o dalších 200 milionů korun.
Více informací ZDE.

Jihočeský kraj

Příjem žádostí o dotace v Jihočeském kraji se bude zahajovat na podzim 2017.
Více informací ZDE.

Pardubický kraj

Pardubický kraj vyhlásí “3”. výzvu pro fyzické osoby přibližně na podzim 2017.
Více informací ZDE.

Nová Zelená úsporám

Nová Zelená úsporám začne s příjmem žádostí opět na podzim 2015.

www.novazelenausporam.cz

Třetí výzva Nové zelené úsporám byla zahájena 22. října 2015 a trvá až do vyčerpání alokovaných prostředků, nejpozději do  31. prosince 2021. Zahrnuje následující oblasti podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (zateplení)

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tedy dřevo, pelety nebo brikety, případně tepelné čerpadlo s elektrickým či plynovým pohonem *, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • podpora na využití tepla z odpadní vody
 • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

Z programu Nová zelená úsporám lze pořídit interiérová topidla na pelety nebo dřevo, peletová kamna nebo krbové vložky. Dotace je kontinuální, nemusí se čekat na vyhlášení jednotlivých výzev.