Aktuální dotace na kotle

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace podporují výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5, za nový, ekologický zdroj tepla.

Typy podporovaných zařízení a výše podpory

 • Automatický kotel na pelety (samočinná dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Dřevozplynovací kotel (ruční dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč

Konkrétní dotované výrobky najdete v Seznamu registrovaných kotlů / výrobků.

Bonusy

Prioritní oblasti – bonus 7 500 Kč
Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč

Co můžete z dotace uhradit (způsobilé výdaje)

 • Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • Novou otopnou soustavu
 • Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • Celosezónní zásobník na pelety s podavačem
 • Stavební úpravy kotelny
 • Projektovou dokumentaci

Termíny vyhlášení a zahájení příjmu v krajích

Kraj Vyhlášení výzvy Příjem žádostí
Jihočeský přelom srpen/září přelom září/říjen
Jihomoravský 2. polovina září 2. polovina října
Karlovarský 1. 4. 2019 1. 7. 2019
Královéhradecký 1. 7. 2019 11. 9. 2019
Liberecký 15. 7. 2019 23. 9. 2019
Moravskoslezský 10. 4. 2019 13. 5. 2019
Olomoucký 30. 4. 2019 4. 6. 2019
Pardubický 30. 9. 2019 31. 10. 2019
Plzeňský září 2019 1. 10. 2019
Praha 16. 9. 2019 31. 10. 2019
Středočeský 3. 5. 2019 3. 6. 2019
Ústecký 1. týden v červenci 16. 9. 2019
Vysočina září 2019 říjen 2019
Zlínský září 2019 říjen 2019

Stav k 11. 4. 2019

Bližší informace k dotacím ve svém kraji najdete na těchto webových stránkách krajských úřadů.

Kotlíkové půjčky

Jsou dostupné v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. O výhodnou půjčku na výměnu kotle můžete požádat na svém obecním/městkém úřadě. Po výměně splatíte část půjčky z kotlíkové dotace. S vyřízením půjčky i dotace vám pomůže vyškolený pracovník obecního úřadu.

Půjčka je bezúročná, nezaplatíte ani korunu navíc.

Prostředky na financování půjček poskytuje obcím od 6. 2. do 29. 11. 2019 Státní fond životního prostředí ČR. K dispozici je celkem 740 milionů korun. Informace pro žadatele (pdf)

Na kotlíkovou půjčku se ptejte na svém obecním či městském úřadě.

Nová Zelená úsporám

Nová Zelená úsporám začne s příjmem žádostí opět na podzim 2015.

www.novazelenausporam.cz

Z programu Nová zelená úsporám lze pořídit interiérová topidla na pelety nebo dřevo, peletová kamna nebo krbové vložky. Dotace je kontinuální, nemusí se čekat na vyhlášení jednotlivých výzev.

Max. výše dotace je pro tato interiérová topidla 40 tis. Kč bez provedení zateplení nebo 50 tis. Kč s provedením zateplení objektu.

Dotace mimo to zahrnuje následující oblasti podpory:

 • A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (zateplení)
 • B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • C. Efektivní využití zdrojů energie

Jedná se o dotaci na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tedy dřevo, pelety nebo brikety.