Ceny pelet a biomasy

Poslední čtyři roky byly pro odvětví výroby dřevěných pelet stabilizační – jejich výroba dosahovala 160 tisíc tun ročně. Je to zřejmé z našeho prvního grafu, kde zaznamenáváme výrobu i spotřebu pelet. Letos české peletárny zřejmě překročí svoji dosavadní metu – 200 tisíc tun vyrobených pelet. Přestože je peleta lokální surovina, spotřebuje se doma jen třetina produkce, asi 50 tisíc tun. Zbytek firmy vyvážejí především do Rakouska, Německa, Švýcarska a Itálie. Ve srovnání s těmito zeměmi je česká peleta dosud nejlevnější – tuna stojí 238 EUR, zatímco ve Švýcarsku je to 390 EUR. Z druhého grafu vidíme, že mezi palivy z biomasy je pochopitelně nejlevnější palivové dřevo, dřevěné pelety ho ale předčí svojí výhřevností a především komfortem. O vývoji trhu s biomasou a její spotřebě u nás se dočtete více zde.

graf1_pro tisk_mensi graf2_pro tisk_mensi

Ve srovnání s dalšími palivy si biomasa a konkrétně dřevěné pelety stojí velmi dobře. Zatímco ceny topného oleje, elektřiny i plynu stoupají, cena dřevěných pelet se stabilně drží velmi nízko. Vidíme to ve třetím grafu, který srovnává roční náklady na vytápění s jednotlivými palivy. Pro porovnání je ve výpočtu uvažován modelový případ spotřeby tepla 70 GJ za rok a nejběžnější typy a účinnosti spalovacích zařízení. Ceny za palivo jsou stanovovány měsíčně a pro účely grafického zobrazení kvartálně zprůměrovány. Kolik byste vy ušetřili při změně typu vytápění na dřevěné pelety, to si můžete spočítat pomocí kalkulačky na titulní straně.

naklady na vytapeni peletami

Sezónní sleva: letní ceny pelet

Dřevěné peletyVýrobci dřevěných pelet po celé Evropě zlevňují každý rok, a to o 10 – 20 % v závislosti na daném roku. Je to logické z hlediska fungování trhu a také to souvisí s rytmem práce na dřevařských pilách, odkud výrobci pelet berou svoji surovinu. Ty v zimě často stojí, zatímco na jaře a v létě pracují. Poptávka po peletách naopak roste v zimních měsících. U dobrých distributorů seženete pelety i v zimě, ale připlatíte si buď za dražší zimní výrobu, anebo za to, že distributor skladoval a převážel pelety vyrobené v létě.

O letních cenách pelet se více dočtete v tomto článku.

Evropská produkce a ceny pelet

Výroba a spotřeba dřevěných pelet v EU

Výroba a spotřeba dřevěných pelet v EU

V Evropě se vyrábí 60 % všech dřevních pelet na světě, a spotřebovává se dokonce 85 % z ročního celosvětového objemu pelet. Výroba pelet bez ohledu na ekonomickou krizi po roce 2008 rozšířila o dvacet procent a poptávka vzrostla dokonce o více než čtyřicet procent. Například v roce 2010 se v Evropě vyrobilo devět milionů tun pelet, spotřebovalo se ale více než jedenáct milionů tun.

Není divu, že celosvětově zaznamenaly největší růst právě Severní Amerika a Rusko, které rozdíl mezi poptávkou a nabídkou v Evropě dorovnávají. Produkce ale rostla i v zemích, které jsou tradičními evropskými dodavateli, například v Německu a Švédsku, kde se vyrábí asi polovina všech evropských pelet, a taky v sousedním Rakousku. Největšími exportéry průmyslových pelet jsou potom Portugalsko a Lotyšsko. Z celkem 670 evropských peletáren tvořily v roce 2009 třetinu peletárny s nižší výrobní kapacitou pod 10 tisíc tun ročně. V Česku mezi ně patří například peletárna Eco-Vest ze Středních Čech a jihočeský Latop, které produkují pět tisíc tun pelet ročně.

Více se dočtete v článku Dřevní pelety jsou celoevropský hit, trh s biomasou roste.