Výhody členství

Členství v Klastru nabízíme všem firmám, které podnikají v oblasti distribuce a výroby dřevěných pelet a briket, producentům kotlů a kamen na jejich spalování a rovněž výrobcům komínů a příslušenství do kotelen, včetně firem zajišťujících servis. Vítáme taky výzkumné ústavy, univerzity nebo certifikační instituce a obchodní společnosti.

Zájemci o členství v Klastru Česká peleta mohou kontaktovat předsedu Ing. Vladimíra Stupavského telefonicky (724 611 316) nebo e-mailem (predseda@ceska-peleta.cz). Dosavadní seznam členů i s jejich vizitkami najdete v našem přehledu.

Co vám členství přinese?

Posílení pozice odvětví na trhu

Společně s dalšími producenty dřevěných pelet a briket a také kotlů na jejich spalování můžete díky Klastru posílit pozici ekologického topiva na trhu s palivy, kde jsou jeho konkurenty silní hráči nabízející topný olej, plyn nebo elektřinu.

Prezentace v médiích a na webu

Získáte prezentaci na webových stránkách Klastru a možnost prezentace v internetových i tištěných médiích společně s dalšími členy Klastru. Čím víc fotografií, obrazového materiálu a textových podkladů nám dodáte, tím víc prostoru dostanete.

web2

Návštěvnost našeho webu za leden 2016 je 17 000 návštěv a 77,2 % jsou noví návštěvníci. Počet návštěv dosahuje až 1 000 denně.

Členové Klastru zde inzerují zdarma, například v galerii kotlů. Publikujeme, nebo i napíšeme článek také o vaší firmě, který umístíme na náš čtený a několikrát týdně aktualizovaný blog.

Prezentace ve čtvrtletním Zpravodaji

Nejpovedenější články poté publikujeme v našem čtvrtletním zpravodaji, který se dostane na více než 3 300 adres. Mnoho z nich je přímo z vašeho oboru, v mailing listu figurují topenáři, energetičtí specialisté, energetičtí auditoři, projektanti nebo například obchodníci s palivy. Podívejte se jak vypadá Zpravodaj.

Účast ve vyjednávání o zákonech

Stanete se součástí společného postupu Klastru při vyjednávání o nových zákonech a nařízeních nebo budete těžit ze silnějšího hlasu Klastru v médiích. Účastníme se připomínkových řízení k vyhláškám, legislativě a dotačním titulům.

pele1

Zázemí pro prezentaci na veletrzích

Již několik let zajišťuje Klastr svým členům zázemí a reprezentativní prostor na společném výstavním stánku, a to na všech důležitých veletrzích, jako je FOR THERM, TECHAGRO nebo Infotherma. Pro návštěvníky vydáváme magazín Komfortní teplíčko.

topOdborná školení a profesní kvalifikace

Klastr Česká peleta poskytuje odborná školení a zkoušky ze všech dostupných profesních kvalifikací pro montážníky OZE dle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb.

Členové Klastru získají školení a zkoušky za výjimečných podmínek. Více se dočtete na našem specializovaném portále www.topenaridotace.cz.

Informace a aktuality

Zařadíme vás do mailing listu Klastru Česká peleta, který pravidelně zásobujeme novinkami z našeho odvětví, které se týkají nařízení a vyhlášek, celostátních i regionálních dotací, aktualizací norem a taky činnosti a prezentace Klastru. Pro naše členy nabízíme jedinečné informace z českého i evropského trhu s peletami a kotli na biomasu – statistiky cen, obchodů, výroby a spotřeby pelet a instalací kotlů na biomasu.

Snímek obrazovky 2016-02-08 v 23.53.13