Zkoušky dle zákona 406/2000 Sb. – profesní kvalifikace

Podle zákona č. 406/2000 Sb. jsou od 1. ledna 2015 zavedeny nové kvalifikační standardy pro osoby oprávněné provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů. Být oprávněnou osobou s příslušnou kvalifikací je třeba při instalaci některého z níže uvedených zdrojů energie:

Profesní kvalifikace požadované dle zákona 406/2000 Sb.

 • Instalatér solárních termických soustav (23-099-M)
 • Topenář – montér kotlů na biomasu (36-149-H)
 • Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36-148-H)
 • Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M)
 • Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)

Klastr Česká peleta zajišťuje zkoušky ze všech těchto profesních kvalifikací (hodnotících standardů), přihlaste se ZDE.

Proč si zajistit potřebnou kvalifikaci?

 • Povinnost pro vykonávání činnosti od 1.1.2015 dle zákona č. 406/2000 Sb.
 • Nutnost pro realizaci všech instalací zdrojů OZE dotovaných z veřejného rozpočtu
 • Povinnost pro Kotlíkové dotace i Zelenou úsporám
 • Vyhnu se možné pokutě ve výši až 200 000 Kč (topenář) nebo 5 000 000 Kč (firma)
 • Nevystavím stavebníka nebezpečí udělení pokuty ve výši až 100 000 Kč
 • Získám konkurenční výhodu proti firmám bez kvalifikace

Každá zkouška se skládá z praktické a teoretické části. Teoretická část sestává z písemného i ústního testu. Trvání kompletní zkoušky je celodenní. Ke každé zkoušce získá uchazeč zdarma řadu výhod a bonusů.

Pokud máte zájem o absolvování některé z výše uvedených zkoušek, podrobnosti včetně přihlášek a volných termínů naleznete na webu www.topenaridotace.cz.