← zpět na přehled zpráv

Jak zvýšit počet instalací nových kotlů v Česku? Naši členové diskutují možnosti zlepšení

MAYR-MELNHOF: Hynek Mandula, manažer prodeje pelet 

Co říkáte na pokračující trend nízkého počtu instalací kotlů na pelety v České republice a kde vidíte jeho příčiny?

Hlavní důvod nízkého počtu instalací vidím v nestabilní dotační politice ze strany státu, která je založena na různých krátkodobých investičních pobídkách pro koncové spotřebitele. Ty nemají žádný dlouhodobý koncept podpory. Vznikají a zanikají tak rychle, že se v nich nestíhají orientovat ani firmy, které kotle instalují, a tak s nimi raději ani nepočítají. Větší aktivitu bych také očekával od výrobců kotlů, a to především směrem k osvětě týkající se vytápění peletami. Nelze spoléhat jen na dotace a čekat, co státní úředníci vymyslí. Jsem si jist, že topení peletami má pro koncového zákazníka řadu nepopiratelných výhod – ekologie vytápění, dlouhodobá stabilita ceny paliva, nezávislost vytápění na velkých koncernech a státní politice a především nezávislost na ceně uhlí, plynu a elektřiny. Přitom je komfort vytápění srovnatelný s plynovým, a navíc je využit obnovitelný zdroj paliva z národního bohatství – našich lesů.

Zavádíte nějaká opatření, aby se poptávka po vašich peletách u českých zákazníků zvýšila?

Jako výrobci a prodejci pelet jsme závislí na prodejích kotlů, a proto se snažíme především podpořit všeobecné mínění o peletách u veřejnosti. V tomto směru spolupracujeme s Klastrem Česká Peleta, který odvádí výbornou práci. Klademe velký důraz na konstantní kvalitu Royal Pellets, aby spotřebitel dostal každý rok stejné palivo a měl v topení peletami důvěru. V letošním roce jsme zavedli certifikaci pelet ENplus, která garantuje koncovému zákazníkovi vynikající kvalitu paliva a pomůže mu zorientovat se v parametrech a kritériích, které jsou na pelety kladeny. Peletovému oboru určitě nepomáhají dovozy levných pelet z Východu, které jsou sice na první pohled „levnější“, ale to ještě neznamená výhodnější. Proměnlivá kvalita totiž způsobí koncovému spotřebiteli pouze problémy a v konečném důsledku i vyšší spotřebu a další náklady. Cena Royal Pellets je dlouhodobě stabilní a za posledních pět let se včetně sezónních výkyvů pohybuje na úrovni 5500,- Kč/t.

CDP: Marek Řebíček, ředitel

Co říkáte na pokračující trend nízkého počtu instalací kotlů na pelety v České republice a kde vidíte jeho příčiny?

Samozřejmě mě to netěší, příčinu vidím v pokřivení trhu dotacemi, kdy zákazníci, pokud nejsou okolnostmi přinuceni, obnovu cyklického zboží odkládají a doufají v budoucí podporu státu. Přidává se i malá důvěra společnosti v ekonomickou budoucnost.

Zavádíte nějaká opatření, aby se poptávka po vašich peletách u českých zákazníků zvýšila?

Snažím se na trhu budovat pozitivní atmosféru, pelety jsou dobré rozhodnutí i bez státní podpory, je to investice do budoucnosti, která má pro zákazníka z mnoha pohledů smysl. Propagujeme české pelety nejvyšší kvality a podporujeme domácí výrobu před dovozem. Je nutné zákazníkům podávat pravdivé informace, nelákat je na cenu a nekvalitní zboží, jinak se z topení peletami stane pověstí nespolehlivá technologie.

VERNER: Vladimír Verner, generální ředitel

Co říkáte na pokračující trend nízkého počtu instalací kotlů na pelety v České republice a kde vidíte jeho příčiny?

Stále jsou vysoké pořizovací náklady na realizaci. V minulosti, kdy  probíhal dotační program Zelená úsporám, byla pro lidi celá realizace mnohem dostupnější. Dalším faktorem je stále nízká cena topení uhlím oproti peletám. Určitou roli v nízkém počtu instalací automatických kotlů spatřuji i v nedostatečné propagaci a informovanosti ze strany státu. Pelety jsou veřejnosti stále málo známé.

Zavádíte nějaká opatření, aby se poptávka po Vašich kotlích u českých zákazníků zvýšila?

Našim zákazníkům dlouhodobě garantujeme dodávky pelet, a to hlavně alternativních. Náklady na vytápění oproti dřevěným peletám jsou mnohem nižší. Abychom pokryli všechny naše zákazníky, instalujeme nové výrobny pelet. Upřednostňujeme individuální přístup k zákazníkovi a dokážeme mu nabídnout vhodnou technologii spalování a možnost financování tak, aby se zákazníkovi vždy vyplatila.

BENEKOV: Leopold Benda, ředitel obchodně ekonomického úseku

Co říkáte na pokračující trend nízkého počtu instalací kotlů na pelety v České republice a kde vidíte jeho příčiny?

Pokud bude z hlediska provozních nákladů vytápění kvalitními peletami srovnatelné s topením v kondenzačních plynových kotlech, bude pro kotle na pelety těžké se na trhu prosadit. Za těchto okolností mají šanci uplatnit se ve větší míře pouze tam, kde není plynofikace a objekty se vytápí elektřinou. Topení peletami totiž zatím u nás nemá velkou tradici. Navíc program Zelená úsporám přilákal na trh řadu „rychloprodejců“ nebo „rychlovýrobců“ peletových kotlů, kteří těmto výrobkům kazí pověst. Bez zkušeností s výrobou a provozem těchto zařízení začali na trh dodávat levné, ale málo účinné kotle, které umí spalovat pouze pelety nejvyšší kvality. Zákazníci, kteří v normálním rodinném domě spálí v takovém kotli deset tun pelet za rok, zaplatí 50.000 Kč a ještě se upíšou na patnáct let, že takto budou muset topit dále, určitě nebudou kotle na pelety doporučovat dál.

Zavádíte nějaká opatření, aby se poptávka po vašich kotlích u českých zákazníků zvýšila?

Samozřejmě neustále vyvíjíme nové modely kotlů na pelety, které lépe odpovídají aktuálním požadavkům trhu. V srpnu jsme například jako první česká firma certifikovali automat na pelety o jmenovitém výkonu 99 kW, model BENEKOV R 100. Stali jsme se tak první českou firmou, jejíž kotel byl oficiálně zařazen do vyšší než 3. třídy podle ČSN EN 303-5. Kotel byl v době vydání certifikátu zatím jediný výrobek v ČR, který byl oficiálně zařazen do 4. třídy.

PONAST: Ctirad Bryol, ředitel

Co říkáte na pokračující trend nízkého počtu instalací kotlů na pelety v České republice a kde vidíte jeho příčiny?

Vzhledem k tomu, že Ponast je nejspíše jediná česká firma, která se specializuje pouze na výrobu kotlů na pelety, je jasné, že o příčinách tohoto trendu přemýšlíme. Protože ryba smrdí od hlavy, vidíme hlavní příčinu v nejasné politice České republice, a to nejen energetické, ale i týkající se ochrany životního prostředí, regionálního rozvoje, dopravy nebo zemědělství. Velkým problémem je absence koncepčních postupů na republikové i krajské nebo obecní úrovni. Ty jsou potom nahrazovány ekonomickými a mocenskými zájmy různých, nejen politických uskupení. Výsledkem je, že „obyčejný člověk“ vůbec nemá šanci orientovat se v tom, co by ho mohlo čekat. A po prožitých zklamáních, jako byly přímotopy, plyn nebo Zelená úsporám, je mnohdy značně nedůvěřivý ke všemu novému. Sdělovací prostředky se pro jistotu těmto tématům vyhýbají nebo o nich pojednávají mnohdy značně zmateně. I pro politiky jsou obvykle „málo zajímavá“ vzhledem k tomu, že je firmy pohybující se v oblasti obnovitelných zdrojů energie nemohou „podporovat“ podobně jako mamutí plynařské a uhelné koncerny.

Zavádíte nějaká opatření, aby se poptávka po vašich kotlích u českých zákazníků zvýšila?

Snažíme se přispět ke zvýšení povědomí o vytápění peletami obecně při všech vhodných příležitostech a přitom neslibovat nesplnitelné, a tedy nelhat. To bohužel nelze říci o řadě prodejců technologií s dnes již nedostatečnými parametry kladenými na kvalitu a hospodárnost spalování. Proto provozujeme web, účastníme se výstav a prezentací, pořádáme přednášky, účastníme se aktivit České pelety a využíváme motivací sezónními slevami.

ATMOS: Petr Cankař, technický ředitel

Co říkáte na pokračující trend nízkého počtu instalací kotlů na pelety v České republice a kde vidíte jeho příčiny?

Hlavních příčin je několik a je těžké říci, která je ta největší. Jako první bych upozornil na dlouhodobě rostoucí cenu pelet s ohledem na stagnující cenu uhlí. Můžeme si o tom povídat, co chceme, ale lidé to vnímají negativně. První nadšení z topení peletami pak rychle opadá. Dále je třeba si všimnout politiky státu, která vysílá jasné signály obyvatelstvu, že to není podle jejího gusta anebo že ji to nezajímá. Jako poslední bych zmínil neutěšenou politickou a ekonomickou situaci, kdy lidé investují do výměny kotle, teprve až musí. Přitom ve vedlejším Německu, kam naše kotle vyvážíme a kde je politická situace jiná, se prodeji daří. Naší firmě se tak oproti minulému roku zvýšil prodej o 10%, což je v dnešní době vynikající. Podle našich odhadů budeme právě v Německu do dvou let prodávat 60% kotlů na pelety a 40% na dřevo. Bohužel u nás tomu tak zatím není.