← zpět na přehled zpráv

Pelety: královské topivo pro důvtipná království

Každý správce si přeje vytápět svůj dům co nejlevněji a zároveň co nejkomfortněji. Zajistit teplo v královském paláci, komplexu staletí starých a památkově chráněných budov, může být opravdová výzva. Švédský král Karel XVI. Gustav se ve své letní rezidenci rozhodl pro moderní a úsporné řešení – již pět let topí dřevěnými peletami.

Majestátní Drottningholmský palác stojí na ostrově uprostřed jezera Mälar na předměstí Stockholmu. Po vzoru Versailles jej v 17. století nechala vybudovat královna Hedwiga. Jak už to se zámky a paláci bývá, každý z jeho dalších královských majitelů pozměnil palác podle svého gusta. Zatímco v 18. století si královna Louisa zvolila nové interiéry v duchu rokoka, současný švédský král Karel XVI. Gustav v roce 2006 změnil vytápění celého paláce. „Mluvil jsem o tom asi pět nebo šest let. Nejdříve jsem chtěl k vytápění používat slámu, ale nakonec jsme zvolili pelety. S novým systémem ušetříme 1,5 milionu švédských korun  ročně a emise jsme snížili o 90 procent,“ svěřil se král švédskému tisku.

Vytápět palác, který patří mezi památky světového dědictví UNESCO, znamená vytápět třiadvacet starých budov o celkovém objemu 8000 m3. Donedávna to zvládaly dva kotle na topný olej s pomocí elektrických radiátorů. Od roku 1986 bylo v létě      v provozu také tepelné čerpadlo na vodu z jezera. Od roku 2000, kdy správci paláce a královská rodina zvažovali pevná biopaliva poprvé, cenový rozdíl mezi peletami a topným olejem stále rostl. O šest let později proto bylo rozhodnuto – vždyť pelety státní pokladně ušetří více než milion švédských korun. Na podzim potom měli někteří z návštěvníků paláce dojem, že jsou svědky nájezdu krtků. Ve skutečnosti šlo o instalaci nového vedení tepla, vzpomíná se smíchem správce paláce Ralf Karlsson. Se změnou je dnes spokojený. „Dosud jsme neměli s novým kotlem žádné problémy. Přede jako kotě a vše funguje podle plánu.“ Investice do nového vytápěcího systému ve výši 15 milionů švédských korun (tj. 3,9 mil. českých korun) se vrátí za deset let.

Povolení k přechodu na topení peletami přišlo těsně před královými šedesátými narozeninami. Nový kotel s výkonem 900 kW se tak stal vhodným dárkem pro Karla XVI. Gustava, který je v oblasti ochrany životního prostředí osvíceným panovníkem. K zájmu o přírodu a klima jej údajně vedly procházky v lesích právě v okolí Drottningholmu, na které jako dítě chodíval se svou matkou, princeznou Sibyllou. Samozřejmostí je v královských rezidencích například třídění odpadu, královým srdečním tématem je však změna klimatu. 90% snížení emisí CO2, k němuž v paláci došlo při přechodu od topného oleje k peletám, tak bylo vedle nižších nákladů druhým hlavním důvodem pro změnu. V současnosti palác využívá topného oleje už jen ze tří procent. Protože správci i královská rodina sní o naprosté nezávislosti na fosilních palivech, zvažují do budoucna i využívání biooleje.