Kotle na pelety

Zatímco dřevěné brikety a palivové dříví můžete spalovat celkem efektivně v jakýchkoli topidlech na dřevo, u pelet je situace jiná. Topení peletami vyžaduje nejprve výměnu staršího, neekologického kotle s nízkou účinností za moderní kotel. Kotle na pelety jsou vždy automatické, a tedy můžete zapomenout na ruční přikládání, a díky normám třetí nebo vyšší emisní třídy si můžete být jisti, že nezamořujete svoje okolí škodlivými spodinami.

Pro spalování pelet se vyrábějí jak automatické kotle pro celosezónní provoz, tak krbová kamna se zásobníkem.

Jak si vybrat kotel

1_rozcestnik_1Svěříte mu vytápění na mnoho let, a tak s výběrem nového kotle na pelety nespěchejte, udělejte si dobrý přehled a nechejte si poradit. Na prstech jedné ruky můžete spočítat kritéria, která jsou rozhodující při výběru kotle: palivo, výkon, účinnost, spotřeba a cena. Čím lepší tedy bude kotel i palivo, tím víc ušetříte. Při výběru vám může pomoci náš článek Vybíráte kotel na pelety? Mějte přehled!

Kotle českých výrobců si můžete přijít srovnat a prohlédnout na některý z veletrhů. Kdo má méně času, může využít přehled kotlů na pelety a biomasu. Všechny uvedené kotle můžeme s klidným svědomím doporučit, protože jsou spolehlivé a kvalitní.

Přizpůsobte kotel vašemu domu

Propojení systémů v rodinném domě

Propojení systémů v rodinném domě

Peletami můžete vytápět rodinné domy a firmy nebo veřejné budovy. Dřevěné pelety jsou vhodné pro starší domy i novostavby včetně nízkoenergetických domů. Pokud stavíte nový dům, věnujte pozornost kromě kotle i skladu, kotelně a komínovému systému.

Obdobně jako u plynových nebo uhelných kotlů se teplo ze spalování pelet předává topnému médiu, jenž bývá nejčastěji voda. Tepelný výkon peletového kotle pro rodinné domy je nejčastěji v rozmezí 10 až 30 kW a lze zpravidla automaticky regulovat podle požadované teploty v rozsahu 30 až 100 % přísunem paliva a množstvím vháněného vzduchu. Účinnost kotle dosahuje až 94 %. Otopnou plochu lze orientačně stanovit při tepelných ztrátách objektu 50 W/m2 a 10 kW výkonu kotle na 200 m2. Kotlem na pelety lze řešit vytápění budov i přípravu teplé užitkové vody a při instalaci je nutné myslet na prostor pro umístění paliva. 

Zplyňovací kotel na dřevo a brikety

Zplyňovací kotel na dřevo je vhodný pro ústřední vytápění rodinných domů nebo menších budov a pro přípravu teplé užitkové vody. Jedná se o úsporný, ekologický a komfortní kotel. Palivem mohou být polena nebo dřevěné brikety, některé kotle spalují i dřevní štěpku. Oproti automatickým kotlům na pelety se zde jedná o kotle s nižší pořizovací cenou, která je ovšem kompenzovaná nutností pravidelné obsluhy. Moderní zplyňovací kotle na biomasu nabízejí funkci automatizovaného zapalování paliva. Výkon kotle, který se nejčastěji pohybuje v rozmezí 15 – 50 kW, je možno regulovat. Účinnost zplyňovacích kotlů na biomasu se pohybuje mezi 88 až 92 % Otopnou plo­chu lze orientačně stanovit při tepelných ztrátách objektu 50 W/m2 a 15 kW výkonu kotle na 300 m2.

Při výběru se řiďte novými nařízeními

Nová směrnice stanoví požadavky pro uvádění na trh a i do provozu domácích lokálních topidel (kamna, krbové vložky, apod.) se jmenovitým tepelným výkonem do 50 kW a kotlů na tuhá paliva se jmenovitým tepelným výkonem do 120 kW. Zjednodušeně řečeno musejí kotle na tuhá paliva od 1.1.2020 vyhovovat emisním limitům na úrovni 5. emisní třídy (dle EN 303-5) a pro lokální topidla byly srovnatelné požadavky stanoveny od 1.1.2022. Zároveň je možné od 1. 1. 2014 koupit kotle od 3. emisní třídy výše. Více o této problematice v článku zde.

Přehledová tabulka s povinnostmi souvisejícími s prodejem a provozem kotlů na tuhá paliva

Zahájení platnosti

Popis nařízení

1.1.2014

Zákaz prodejů kotlů 1. a 2. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 3., 4. a 5. emisní třídy).

1.1.2017

Povinnost předložit revizi kotle (včetně označení emisní třídy).

1.1.2018

Zákaz prodejů kotlů 3. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 4. a 5. emisní třídy).

1.1.2020

Zákaz prodejů kotlů 4. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 5. emisní třídy).

1.9.2022

Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy (bez ohledu na to, kdy byly pořízeny).