Komíny

Komínová konstrukce musí odpovídat peletovému kotli nebo kamnům. Pokud dům dosud komín nemá nebo plánujeme novostavbu, musíme komínovou konstrukci navrhnout s ohledem na to, že se bude vytápět peletami. Pokud už komín stojí, bude vyžadovat úpravu.

Spalinová cesta musí být navržena tak, aby byl odvod spalin bezpečný za všech provozních a povětrnostních podmínek. Komínem se spaliny odvádějí nad střechu budovy a tam musí být zajištěn jejich rozptyl do volného ovzduší. V případě spalování dřevěných pelet je produkce škodlivin minimální, významně nižší než při spalování uhlí. Pro čistění komínu se nabízejí různé systémy – zeptejte se vašeho instalatéra nebo kominíka, on vám rád poradí.

Stavba nového komína

Lehký nerezový komín Schiedel Kerastar

Lehký nerezový komín Schiedel Kerastar

Pokud plánujete novostavbu nebo komín zatím nemáte, můžete si zvolit ze dvou alternativ: lehký nerezový komín nebo stavebnicový systém. Postavit si komín z vícevrstevných tvárnic s keramickou vložkou a izolací vyjde o něco levněji, vyžaduje to ale náročnou přípravu. Instalace nerezového komína je mnohem jednodušší. Nevyžaduje tolik stavebních úprav, dá se ukotvit třeba přímo na nosnou stěnu domu, montuje se nasucho. Jen cena je o něco vyšší. Nutnost stavebního povolení konzultujte v obou případech na stavebním úřadě.

⇒ Podrobné rady jak postupovat při výměně nebo novostavbě komínu při přechodu na vytápění dřevěnými peletami najdete v článku: Výměna klasického kotle za ekologický vyžaduje vhodný komín.

Úprava starého komína

Schéma nového komína s izostatickou vložkou UNI ADVANCED od společnosti Schiedel.

Starý komín byste měli nechat zkontrolovat, zvlášť pokud jste ho nepoužívali a nyní na něj chcete kotel na pelety připojit. Komíny ve špatném stavu jsou častou příčinou požárů. I starý komín, který jste používali pro uhlí nebo dřevo, bude třeba vyvložkovat, protože moderní kotle spalují pelety a dřevo mnohem účinněji než ty staré a spaliny mají nižší teplotu. Pokud je otvor komínu pro vyvložkování málo široký, bude se muset vyfrézovat. Frézování i vložkování však lze provést shora bez nutnosti zásahu do zdí a výrazně levnější než stavba nového komína.

Dimenzování komína

Správné dimenzování komínového systému je důležitým předpokladem pro bezporuchovou funkci topeniště.

Potřebný průřez komína závisí na různých faktorech, jako je například jmenovitý topný výkon a účinná výška komínu. Proto vám doporučujeme nechat si provést výpočet komína výrobcem nebo projektantem.

Přibližný výpočet

U novostavby je stálá vlhkost komínu bezpodmínečně nutná.

Výkon kotle Průřez komína
do 10 kW 14 cm
10 až 20 kW 14 až 16 cm
20 až 30 kW 16 cm