Kotelny a sklady

Stáhněte si příručku s pokyny po skladování dřevních pelet a výstavbou peletových zásobníků a sil:

Snímek obrazovky 2015-12-10 v 11.40.36

Komfortní vytápění dřevěnými peletami vyžaduje kotelnu propojenou se skladem pelet. Pokud navíc odebíráte pelety ne v sáčcích, ale volně ložené, budete potřebovat sklad dostupný pro cisternový vůz, který vám pelety do skladovacího prostoru nafouká.

Podívejte se na schémata peletových kotelen s pneumatickým a šnekovým podavačem:

Peletová kotelna s pneumatickým podavačem

Peletová kotelna s pneumatickým podavačem

Peletová kotelna se šnekovým podavačem

Kotelna se šnekovým podavačem

Umístění skladu a kotelny

Sklad dřevěných pelet je třeba umístit tak, aby se k němu dostal cisternový vůz, který rozváží volně ložené pelety. Ten disponuje hadicí o délce maximálně 30 metrů, a proto by sklad s přípojkami pro plnění neměl být dál od místa, kde může cisterna zaparkovat. Pokud je to možné, měl by sklad sousedit s vnější zdí, aby byl zvenčí přístup k plnicím nátrubkům. Pokud je sklad uvnitř, musí být na vnější zeď vedeno potrubí pro nafoukání a odsávání.

Kotelna by měla rovněž sousedit s vnější zdí, protože tím se umožní její přímé větrání, jinak musí být na vnější zeď vedeno ventilační potrubí (min. 200 cm²). Skladovací prostory musejí být v zásadě suché. Vlhkost vede k tomu, že dřevěné pelety nabobtnají a rozpadají se. Ve vlhčích prostorách je možno použít tkaninový zásobník v nosném rámu.

kotelna1

Zvláštní pozornost potom věnujte těmto aspektům:

  • Elektroinstalace: Ve skladu dřevěných pelet se nesmí nacházet žádné spínače světla, zásuvky, svítilny nebo rozdvojky a jim podobné věci.
  • Přípojka vytápění: Zařízení je nastaveno předem přímo k zapojení do zásuvky. V kotelně je ovšem nutná zásuvka na 230 V.
  • Nouzový vypínač: Vně kotelny – v oblasti dveří do kotelny – musí být nainstalován nouzový vypínač.

Velikost skladu dřevěných pelet

V zásadě by měl být skladovací prostor pro dřevěné pelety obdélníkový, přičemž šířka prostoru by neměla výrazně přesahovat 2 m. Velikost potřebného skladovacího prostoru závisí na tepelné ztrátě budovy. Jestliže se zohlední nevyužitelný objem prostoru, platí následující přibližné pravidlo: na 1 kW tepelné ztráty budovy připadá 0‚9 m³ skladovacího prostoru (včetně prázdného prostoru pod šikminami).

kotelna2

Vybavení skladu dřevěných pelet a kotelny

Obvodové zdi a strop skladovacího prostoru dřevěných pelet a kotelny musejí odpovídat třídě požární odolnosti F 90. Obvodové zdi musejí snést statické požadavky zatížení dřevěnými peletami (sypná hmotnost cca 650 kg/m3). Zdi skladovacího prostoru a jejich zakotvení v okolním zdivu musejí být provedeny odborně v souladu s technickými pravidly. Stropy a zdi je třeba zhotovit tak, aby otěrem nebo oprýskáním nedošlo ke znečištění dřevěných pelet.

kotelna3 kotelna4

Dveře kotelny a dveře skladovacího prostoru musejí být protipožární (min. T 30), stejně jako u jiných topných systémů. Musejí se otevírat ven a být opatřeny těsněním. U dveří skladovacího prostoru musejí být na vnitřní straně dveřního otvoru umístěna dřevěná prkna nebo fošny, aby dřevěné pelety netlačily na dveře. Aby se sklad téměř úplně vyprázdnil, zabudovává se falešná šikmá podlaha. Skladovací prostor nainstaluje dodavatelská firma, nebo je možno vybudovat si ho svépomocí.

kotelna5 kotelna6

Dřevěné pelety se foukají přímo do skladu, a aby nedocházelo k přetlaku, vzduch se odsává. K tomu je zapotřebí dvou plnících přípojek s uzávěrem (1x vstup + 1x odsávání). Tyto přípojky, případně prodlužovací trubky nebo potrubní kolena a uzávěry, se dodávají společně s plnícím systémem pelet nebo na vyžádání společně s topným zařízením. Stavebně se musí připravit průchodka stěnou o průměru od 125 do 150 mm. Nejvhodnější je použít PVC trubku o ø 125 až 150 mm, která se zazdí nebo zabetonuje. Plnicí přípojky musejí být uzemněny.

kotelna7 kotelna_pripojka

Texty a schémata dodal člen Klastru Česká peleta, společnost LATOP, výhradní prodejce tepelné techniky značky ÖkoFEN.