Ochrana osobních údajů – GDPR

Sdružení Česká peleta, z.s.p.o. (Klastr Česká peleta) pracuje s osobními údaji odpovědně a v souladu s požadavky zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. V této souvislosti si Vás dovolujeme informovat, že zasílání informací a pokynů pro členy sdružení, rozesílání e-mailových zpravodajů, zasílání vstupenek na akce a nabídky našich služeb chápeme jako zpracování Vašich osobních údajů z důvodů oprávněného zájmu sdružení Česká peleta, z.s.p.o. Naším oprávněným zájmem je poskytování služeb v oblasti vytápění, ekologie a úspor energií (viz recitál č. 47 GDPR).

Nad Vašimi osobními údaji neprovádíme žádné operace automatizovaného zpracování za účelem získání Vašeho profilu jako podkladu pro rozhodování, které by se Vás týkalo, resp. za účelem analýzy či odhadu Vašich osobních preferencí, postojů a chování. Proto Vás nebudeme obtěžovat žádostí o udělení souhlasu s tím, abychom mohli výše uvedeným způsobem pracovat s Vašimi kontaktními údaji, ale umožníme Vám se ze seznamu oslovovaných jednoduše odhlásit.

Z titulu oprávněného zájmu sbíráme kontaktní údaje osob činných ve výše jmenovaných odvětvích pro potřeby dohledání jejich nabízených služeb a činností. Tyto informace jsou uloženy na webových stránkách www.ceska-peleta.cz, www.topenaridotace.cz, www.topte-peletami.cz a www.koupitpelety.cz.

Jsme si vědomi, že na základě nařízení GDPR máte možnost uplatnit svá následující práva:

– právo na přístup k osobním údajům;
– právo na opravu;
– právo na výmaz („právo být zapomenut“);
– právo na omezení zpracování údajů;
– právo vznést námitku proti zpracování a
– právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Uvedená práva máte možnost uplatnit písemně prostřednictvím e-mailové adresy predseda@ceska-peleta.cz.