Další biopaliva

drevo2_ostaxPod souhrnnými pojmy ekopaliva, pevná biomasa nebo tvarová biopaliva se skrývají dřevní i rostlinné pelety a brikety, dřevní štěpka, a také palivové dřevo.

Palivové dřevo

Tradiční způsob vytápění rodinných domů. Oproti moderním biopalivům však nenabízí komfort automatizace dopravy do kotle a regulace spalování. Dřevěné špalky jsou navíc až čtyřikrát objemnější a obsahují více vody a popele. Tyto nevýhody jsou však kompenzovány nízkou cenou za palivo a dřevo tak neustále zůstává velmi oblíbeným zdrojem tepla pro mnohé vesnické domy.

rozcest2_drevoJaké jsou vlastnosti dřeva? 

 • výhřevnost dřeva je asi 15 MJ/kg (při vlhkosti okolo 20 %)
 • vlhkost dřeva má zásadní vliv na jeho výhřevnost, s rostoucím obsahem vody ve dřevě je potřeba více tepla na přeměnu obsažené vody ve vodní páru při hoření, tím se snižuje energetický zisk ze dřeva
 • palivové dřevo rozlišujeme také dle tvrdosti: tvrdé dřevo z listnatých stromů nej­lépe slouží k vytvoření stabilního a dlouhotrvajícího žáru v kotli, měkké dřevo z jeh­ličnanů je naopak vhodné pro zapalování a také v případě, kdy chceme rychle vyhřát vytápěný prostor

interiérový kotel VERNER 13_10 v interiéruHlavní výhody topení dřevem

 • dřevo je snadno dostupná a obnovitelná surovina
 • patří mezi nejlevnější paliva používaná k vytápění
 • zdroje dřeva jsou prakticky nevyčerpatelné (samozřejmě při dobrém hospodaření)
 • díky moderním kotlům s inteligentní regulací hoření je topení dřevem snadné a pohodlné
 • popel lze použít jako přírodní hnojivo

dřevoNevýhody topení dřevem

 • větší časová náročnost obsluhy kotle (přikládání)
 • více práce (sekání dřeva, štípání apod.)
 • větší nároky na uskladnění (dřevo je nutné nechat přirozeným způsobem vysy­chat přibližně dva roky)

Víte, že…?

 • drevo_ostaxby se nemělo spalovat čerstvé nebo příliš vlhké dřevo – spalováním nevysuše­ného dřeva se snižuje jeho efektivní vý­hřevnost, roste tedy spotřeba paliva, dále rostou nepříznivé emise při jeho hoření
 • vlhkost dřeva má vliv na životnost kot­le, spalováním vlhkého dřeva může dojít ke zkrácení jeho životnosti
 • dostatečné vysušení dřeva přírodním větráním ale může trvat až dva roky podle druhu dřeva

 

Další biopaliva

Dřevní štěpka

Dřevní štěpka

Rostlinné brikety ze slámy

Rostlinné brikety ze slámy

Rostlinné pelety ze slámy.

Rostlinné pelety ze slámy.

Dřevní štěpka

Dřevní, resp. lesní štěpka je strojně nakrácená a nadrcená dřevní hmota na částice o délce od 3 do 250 mm. Je získávána z odpadů lesní těžby a průmyslového zpracování dřeva nebo rychle rostoucích dřevin. Jedná se o velmi levné biopalivo určené pro vytápění větších budov.

Rostlinné pelety

Vyrábějí se především z řepkové či obilné slámy, slunečnice, sena a dalších zemědělských zbytků. Proces lisování se neliší od výroby dřevních pelet, stejně jako velikosti pelet. Jsou o něco lehčí než dřevní pelety a nedosahují jejich výhřevnosti (nejlepší jsou v rámci tohoto sortimentu pelety ze slámy olejnin). Také obsah popele je asi desetkrát větší, než je tomu u dřevních pelet. Jejich jedinou výhodou je nižší cena. Pokud se rozhodnete pro pelety rostlinné, informujte se dopředu u výrobce kamen či kotle, zda tento typ paliva podporuje.

Mechanicky velkým tlakem zpracované suché, drcené nebo nakrátko řezané stébelniny (sláma obilovin a olejnin, traviny a energetické byliny (8-14 % vody) do tvaru válečků o průměru 10 až 25 mm (výjimečně hranolů do 40 mm), délky do 50 mm s měrnou objemovou hmotností 1 až 1,2 (1,4) kg.dm-3. Sypná hmotnost je 550 až 600 kg.m-3. Výhřevnost 16,5 až 17,5 MJ.kg-1 (ze slámy olejnin až 19 MJ.kg-1). Obsah popele v sušině 5 až 6 %. Povolený obsah polutantů a ekologického pojiva určen normou.

Rostlinné brikety

Mechanicky velkým tlakem zpracované suché, drcené nebo nakrátko řezané stébelniny (sláma obilovin a olejnin, traviny a energetické byliny (8-14 % vody) do tvaru válečků, hranolů nebo šestistěnů o průměru 40 až 100 mm (výjimečně do 40 mm), délky do 300 mm s měrnou objemovou hmotností 1 až 1,2 kg.dm-3. Výhřevnost 16,5 až 17,5 MJ.kg-1 (ze slámy olejnin až 19 MJ.kg-1). Obsah popele v sušině 5 až 6 %. Povolený obsah polutantů a ekologického pojiva určen normou.