← zpět na přehled zpráv

Budoucnost vytápění patří peletám

Pelety jsou palivem budoucnosti. Patří k nejzdravějším, nejčistším a také nejkomfortnějším zdrojům vytápění a jsou díky svým skvělým vlastnostem stále rozšířenější. V Česku se o výhodách kotlů na pelety ročně přesvědčí až 3 000 nových majitelů.

Dřevěné pelety se lisují ve výrobně. Zdroj: proPellets Austria

Dřevěné pelety se lisují ve výrobně.

Pelety představují skutečně ekologický způsob vytápění, jelikož mají tzv. neutrální bilanci CO2. Při spalování se z pelet uvolňuje stejné množství oxidu uhličitého, jaké odpadní dřevo, z něhož jsou pelety vyrobené, spotřebovalo pro svůj růst.

Malé válečky zbytkového dřeva v průměru 6 milimetrů a délce až čtyř centimetrů vznikají v peletárnách lisováním dřevního prachu, drtě a pilin. Jedná se tedy o ukázkový příklad energetického využití odpadu. „Je skvělé, že dokážeme zužitkovat veškeré dřevo z naší pily. Materiál beze zbytku využijeme a lidé s ním vytápí své domovy,” prozrazuje Tomáš Krčil ze společnosti Stora Enso, která provozuje jeden z největších závodů na výrobu pelet ve Ždírci nad Doubravou a patří mezi přední tuzemské výrobce pelet.

Česká kvalita

Peletami se topí v domácnostech, na chatách a chalupách, ale používají se i v průmyslu, například v teplárnách nebo elektrárnách. Pelety určené pro průmysl bývají zpravidla horší jakosti, mívají větší obsah příměsí, nižší výhřevnost a vyšší obsah popelovin resp. nespalitelných látek.

Nejméně dvě třetiny pelet vyráběných v Česku však splňují přísná kritéria ENplus. Certifikace, kterou uděluje profesní Klastr Česká peleta, garantuje vysoce kvalitní palivo vhodné pro domácnosti nebo chalupy. „Klíčovým parametrem kvality je obsah vody – čím je jí méně, tím je výhřevnost pelet vyšší, což se projevuje i na delší životnosti kotle. ENplus určuje i minimální teplotu tání popela. Čím je tato teplota vyšší, tím menší riziko, že popel při spalování bude struskovat a napékat se na hořáky,“ vysvětluje Tomáš Krčil.

Peletový popel představuje další ekologický argument: jedná se totiž o kvalitní zásadité hnojivo s vysokým obsahem vápníku, draslíku, fosforu a hořčíku. Okrasné rostliny nebo záhony pohnojíte popelem z kotle a vyhnete se drahým chemickým hnojivům. Když peletami vytápíte rodinný dům, ročně vyprodukujete až 30 kilogramů tohoto „užitečného“ popela. Pokud topíte uhlím, uhelného popela bez jakéhokoliv dalšího využití vyhodíte bez užitku daleko víc. Když jsme u srovnání s uhlím, co do výhřevnosti jsou dřevěné pelety na stejné nebo vyšší úrovni než kvalitní hnědé uhlí. Jejich cena je sice o něco vyšší, na druhou stranu dlouhodobě stabilní, jelikož českého dřeva je dostatek.