← zpět na přehled zpráv

Elektrárna na biomasu ve Wunsiedelu: Bezproblémový celoroční provoz zajišťují pelety

O bavorském městečku Wunsiedel nedaleko českých hranic se hovoří jako o místě, kde probíhá revoluce v energetice. Odpadní teplo z výroby elektřiny si skladují v peletách, a tak zajišťují celoroční zásobování elektrárny.

Desetitisícové okresní město Wunsiedel leží v zemědělské oblasti pahorkatiny Fichtelgebirge, která pod názvem Smrčiny přechází na Chebsko. Do Chebu dojedete z Wunsiedelu autem za půlhodinku. Marco Krasser, současný výkonný ředitel, nastoupil do zdejší energetické společnosti SWW v roce 1998 jako operační inženýr. V té době právě začala deregulace energetického trhu v Německu. A brzy začalo být jasné i to, že SWW bude muset opustit svůj zaběhnutý obchodní model – tedy přímý prodej elektřiny a plynu – a dát se do vytváření propracovaného systému stabilního, a přitom ekonomicky smysluplného zajištění energetických služeb vycházejícího z místních potřeb i místních možností.

Přechod na udržitelné zdroje

Ve spolupráci energetické společnosti, radnice a místních firem se začala rodit nová podoba energetického zásobování. Nejdříve vznikla první solární elektrárna o výkonu 80 kW, brzy poté se do energetického mixu zapojil vítr a biomasa. Podle současného plánu mají do roku 2030 zajistit všechny energetické potřeby města jen udržitelné zdroje. Společnost SWW proto už postavila několik větrných farem, velký solární park i několik spaloven biomasy.

Skladování energie v peletách

Pahorkatina Smrčiny ve tvaru koňské podkovy, kde je vyhlášen přírodní park, představuje pro Wunsiedel izolaci, která si vyžaduje jistou energetickou soběstačnost. Je tu ovšem také dostatek volného místa pro umístění „zelených“ elektráren. Jeden kogenerační závod spalující biomasu stojí ve vesnici Holenbrunn, která je administrativní součástí Wunsiedelu. Pálí zde dřevní odpad z okolních lesů a vytvářejí z něj současně elektřinu a teplo. Zároveň tu vyrábějí vysoce výhřevné pelety z pilin ze sousedního dřevozpracujícího závodu. Díky tomu má provoz celoroční zásobování trvale udržitelným palivem. Využívají zde odpadní teplo z výroby elektřiny, které zrovna nikdo nepotřebuje, a to si vlastně skladují v peletách.

Autonomní energetika

Šéf místní energetické společnosti Marco Krasser zdůrazňuje, že od začátku se odborníci snaží vše dobře vysvětlovat veřejnosti. Začátkem roku 2018 tu dokonce otevřeli Dům budoucí energie, informační středisko, v němž se místní lidé i návštěvníci mohou seznámit s alternativními zdroji energie, které se tu začaly používat. Centrální monitor tady například zobrazuje okamžitou situaci místní distribuční sítě, tedy z jakých zdrojů se energie právě odebírá a kde se spotřebovává.

Původní článek vyšel na serveru TZB-info. Autorem je Marek Vondra, foto Siemens.