← zpět na přehled zpráv

Konstrukční vychytávky, software a cena, to jsou hlavní přednosti kotlů Biopel

V současné době existuje nepřeberné množství zdrojů vytápění. Důležitým ukazatelem, který je nutno při výběru zvážit, jsou prvotní pořizovací náklady, doba jejich návratnosti a náklady spojené s jejich provozem a užíváním. Trendem zůstávají automatické kotle na biomasu, která je snadno dostupným a ekologickým palivem. Ta ve spojení s vhodným zdrojem vytápění respektuje požadavky zákazníka na kvalitní, pohodlné a úsporné vytápění.

Prodej peletových kotlů zaznamenal za posledních 12 let meziroční narůst o více než 10 %. V současné chvíli topí peletami bezmála 30 tisíc domácností (zdroj Klastr Česká peleta).  Kotle Biopel společnosti OPOP spol. s r.o. se řadí k velmi populárním automatickým kotlům na pelety v Česku. Této obliby docílily díky svým konstrukčním vychytávkám, softwarovému vybavení a poměru ceny a kvality.

Vysokého stupně komfortu je u kotlů Biopel Premium dosaženo prostřednictvím automatického zapalování, kdy uživatel nezapaluje kotel ručně a má rovněž možnost zapínat kotel prostřednictvím pokojového termostatu či internetu. Díky plynulé modulaci výkonu je kotel schopen provozu ve výkonovém rozsahu od 3 kW až do 100 %.

Plynulou modulací výkonu se tak minimalizuje spotřeba paliva, kotel topí vždy jen na takový výkon, který je potřebný k dosažení požadované teploty ve vytápěném prostoru. Šetří tedy spotřebu pelet a náklady spojené s provozem kotle.

Automatické kotle lze dovybavit širokou škálou příslušenství prodlužující interval mezi obsluhou a údržbou kotle, jako například:

1. Kompresor pro čištění hořáku i výměníku kotle prostřednictvím stlačeného vzduchu, který výrazně prodlužuje dobu mezi čištěními kotle i hořáku.

2. Automatické odpopelnění samostatně přesunuje popel ze spalovací komory kotle do popelníku automatického odpopelnění, díky čemuž lze ušetřit čas strávený vynášením popela.

3. Pokojový termostat RT10 umožňuje pohodlné ovládání kotle a nastavení teploty. Tento lze nově ovládat prostřednictvím mobilního telefonu.

Sestava kotle Biopel Premium skládající se z kotle, hořáku a násypky je ve verzi PLUS dodávána s výše uvedeným příslušenstvím, které je již namontované k sestavě kotle.

Kotle splňují požadavky 5. emisní třídy podle EN 303-5 a současně i parametry Ekodesignu. Kotle jsou zařazeny v dotačním programu kotlíkových dotací a lze na ně čerpat dotaci až do výše 127 500 Kč.