← zpět na přehled zpráv

Měníte kotel nebo kamna? Pelety stojí za úvahu!

Pokud používáme k topení tuhá paliva, vyplatí se uvažovat o kamnech či kotli na pelety. Hlavním argumentem pro jejich požívání je komfortní obsluha a vysoká účinnost. Peletové kotle jsou optimální volbou do oblastí bez plynofikace.

Změna k lepšímu

Přemýšlíte o nahrazení kotle na uhlí nebo interiérových kamen? Pak je úvaha o těch konstruovaných na topení peletami správná. Je to moderní, komfortní, ekonomické a v mezích možností zároveň i ekologické řešení.  Nahradí dražší kotle na elektřinu, topné oleje nebo LPG, ale hlavně automatickým a čistým provozem přesvědčí mnohé skalní zastánce uhlí, se kterým se vždy pojí špína. Fungují plně automaticky, to znamená, že se samy zapalují či zhasínají, dávkují si palivo a řídí proces spalování. Díky automatickému provozu odpadá náročné přikládání a skládání topiva, navíc se dají ovládat a regulovat na dálku pomocí mobilního telefonu. Tyto kotle jsou určeny pro celosezonní provoz.

Není peleta jako peleta

Základní rozdíl je v tom, jestli jsou pelety určené pro průmyslové využití, nebo do domácnosti. Určitě je nezaměňujeme. Domů bychom si měli pořizovat ty certifikované, které jsou vyrobeny z čistých, chemicky neošetřených pilin bez příměsí kůry a hodí se ke spalování v malých kotlích. Certifikaci v mezinárodním systému kvality označuje razítko ENplus – garantuje složení, původ i parametry paliva, na jejichž základě jsou vyvíjeny technologie pro spalování.

U pelet bez certifikace vznikají problémy: Mohou například obsahovat příměsi, které se projeví až během hoření, což je pozdě.

–> Co udělá s vaším kotlem nekvalitní peleta?
Odpověď najdete v rozhovoru s Ing. Zdeňkem Lyčkou:

Základem kvality jsou čisté piliny. Když pochází například z neodkorněných stromů, může se do pelet společně s kůrou dostat i písek či hlína. Nežádoucí příměsi pak v topeništi ovlivní teplotu jejich spálení na popel a vytvoří takzvané zápeky – ty si představte jako piliny spečené do jednoho tvrdého kusu, které se musí průběžně odstraňovat, ale co je horší, mohou nevratně poškodit kotel. Tyto pelety bývají sice levnější, ovšem ztráta komfortu při vytápění, náklady na servisní zásahy topenářů a v krajním případě i oprava kotle za to nestojí.

Dále existují rostlinné pelety, které se vyrábí například ze sena, slámy či dalších zemědělských produktů. Procesem lisování ani velikostí se neliší od certifikovaných dřevěných, jsou levnější, ale mají nižší výhřevnost a po jejich spálení zůstává víc popela.

Slisovaná energie

Dřevní pelety

Čím je tohle topivo zajímavé, když jsou to vlastně jen piliny? Pelety se vyrábí lisováním při vysoké teplotě, což zaručuje hustotu, která určuje obsažené množství energie. Jejich běžnému uživateli se vyplatí sledovat zejména výhřevnost, obsah vody a množství vyprodukovaného popela. Dřevní pelety se na rozdíl od surových pilin či dřevní štěpky vyznačují vysokou energetickou hustotou – je to v podstatě slisovaná energie, která na rozdíl od jiné dřevní biomasy (pilin, štěpky, dřeva) umožňuje jednodušší logistiku i skladování.

Vliv na celkovou výhřevnost má také obsah vody v peletě, ten by se měl pohybovat zhruba do deseti procent: Certifikované pelety dosahují výhřevnosti minimálně 16,5 MJ/kg a popelnatosti do 0,7 procenta, ty nejkvalitnější dokonce do 0,4 procenta. Hřejí lépe než některé druhy uhlí, ale zároveň produkují málo popela.

Bonusy navíc

Při výrobě kvalitních pelet se používá čistě přírodní materiál, nepřidávají se do nich žádná pojiva, proto nedochází k uvolňování škodlivých látek do ovzduší. Vzniklý popel je možné využít jako hnojivo nebo ho dát do kompostu, v zimě jím můžete posypat třeba namrzlé schody. Největší výhodou je však určitě čistší vzduch během topné sezony, není třeba se obávat ani dalšího kácení našich lesů – pelety se totiž vyrábí pouze z odpadních zbytků na pilách. Výrobci se navíc snaží používat piliny a štěpku z co nejbližších dřevozpracujících podniků. Lokální výroba snižuje celkovou ekologickou zátěž a nevznikají zbytečné náklady na dopravu.

Výhodou je i úspora místa při skladování a čistota. Důležité však je, aby úložný prostor byl suchý, jinak hrozí riziko, že pelety nabobtnají a rozloží se. Zároveň je třeba zamezit dlouhodobému působení přímého slunečního záření, jeho vlivem totiž křehnou a drobí se. Z důvodu hořlavosti by měly být vždy bezpečně uloženy (odděleně od tepelných zdrojů), pak se dají skladovat v podstatě neomezeně dlouho.

Díky kvalitním dřevěným peletám získáme komfort při vytápění tuhými palivy – kotel na jejich spalování má vysoký výkon i účinnost, nejnižší emise a finančně jeho používání nevyjde dráž než topení uhlím.

Vyšlo v časopise Tina.