← zpět na přehled zpráv

Vysvětlujeme pojmy “třída kotle” a “ekodesign”

Dva pojmy jsou dnes klíčové pro výběr kotle na spalování pelet: “třída kotle” a “ekodesign”. Tato kritéria hodnocení kotlů vás dovedou nejen k vysoce kvalitním zdrojům tepla, ale předejdou také koupi výrobků, jejichž prodej i provoz brzo bude zakázán. Splnění kritérií Ekodesignu a vysoké emisní třídy jsou klíčové také tehdy, chcete-li na koupi zdroje tepla využít kotlíkové dotace. Dotaci získáte jen na skutečně ekologické kotle.

TŘÍDA KOTLE

Jde o aktuálně platné hodnocení kotlů na tuhá paliva dle normy ČSN EN 3035:2012, která kotle dělí do tříd 1–5, dle jejich účinnosti a emisí. Tato norma stanoví jednotlivé třídy kotlů, jejichž parametry jsou měřeny při 100 % a 30 % jmenovitého výkonu. Kotel je zařazen do nejvyšší třídy, jejíchž limitů dosáhne při obou výše zmíněných výkonech. První vydání normy se datuje do roku 1999 s platností od 1. 1. 2000. V současné době je již zakázán prodej kotlů třídy 1 a 2. Prodej kotlů třídy 3 končí k 31. 12. 2017. Dále se od 1. 9. 2022 nebudou smět kotle třídy 1 a 2 provozovat.

EKODESIGN

Jde o nařízení evropské komise 2015/1189, které stanoví požadavky na Ekodesign kotlů na tuhá paliva. Na rozdíl od tříd kotlů se zde hodnotní tzv. sezónní účinnost a emise. Nařízení více zohledňuje celoroční provoz kotle. Nařízení o Ekodesignu je platné až od 1. 1. 2020 a výrobci se jím zatím nemusí řídit. Nicméně od 1. 1. 2020 budou výrobci smět uvádět na trh pouze kotle splňující Ekodesing. Toto nařízení je ovšem vyžadováno již dnes, pokud chce výrobce kotel zapsat do Seznamu výrobků a technologií pro tzv. kotlíkové dotace.

Výběr kotle můžete zahájit v naší galerii kotlů, kde najdete pouze vysoce kvalitní zdroje tepla, které doporučujeme ke koupi.

galerie_kotlu