← zpět na přehled zpráv

Zplynovací, nebo automatický? Vybíráme kotel na dřevo a pelety

Jaký je rozdíl mezi zplynovacím a automatickým kotlem? A výhody vytápění peletami oproti klasickému topení dřevem? Pomůžeme vám zorientovat se v nabídce moderních ekologických kotlů. Kotle na pelety můžete rovnou vybírat v naší galerii kotlů (a máme i galerii kamen, pokud se rádi doma díváte do ohně)!

Na základě zpřísňování povolených emisních hodnot daných normou ČSN EN 303-5 dochází u výrobců spalovacích zařízení k rozsáhlým inovacím ve smyslu minimalizace zplodin a maximalizace vyrobeného tepla. Tato norma nutí majitele kotlů na tuhá paliva k výměně dosavadně používaných kotlů tříd 1 a 2 nejpozději do roku 2022. Vývoj nových technologií a narůstající uplatnění biomasy jako palivového zdroje tyto limitní normy naplňují. Na kotle je možné v současnosti čerpat i tzv. kotlíkovou dotaci.

Dřevo a pelety jako levné a ekologické zdroje tepla

Dřevo je nejen v kategorii biomasy prozatím nejlevnějším a v ČR zatím i nejekologičtějším palivovým zdrojem (obnovitelný zdroj, čistý z hlediska neutrality emisí CO2, popel ze spalování je pak možno využít jako hnojivo), navíc bez daňové zátěže. K topení v kotli na dřevo musí uživatel splnit jen 3 základní podmínky: odebírat dostatečně suché dřevo a skladovat jej v suchém skladovacím prostoru tak, aby zbytková vlhkost otopu činila maximálně 15 %. Vlhkost totiž výrazně ovlivňuje nejen výhřevnost paliva, ale také životnost samotného kotle. Třetí podmínkou je pak vhodná konstrukce komínu a jeho dostatečný tah (před zakoupením kotle doporučujeme nechat prověřit komín revizním technikem spalinových cest).

Velmi populárním palivem do kotlů jsou v současnosti také z pilin lisované dřevěné pelety. Jedná se o surovinu válcovitého tvaru s obsahem pouze přírodních zbytků dřeva (piliny, hobliny…). Je často využívána v novostavbách nízkoenergetických domů a vytápění tímto způsobem je mnohdy kombinováno se solární technikou. Pelety jsou na rozdíl od dřeva komfortní na zásobování, skladování i manipulaci. Díky nízké vlhkosti mají velmi vysokou výhřevnost. Daný komfort je však vykoupen vyšší cenou paliva.

V tomto článku se budeme orientovat výhradně na kotle využívající jako palivo dřevo, dřevěné pelety, případně na kotle kombinující dřevo s jiným zdrojem. Minulostí jsou totiž nevzhledná, oprýskaná a ušpiněná zařízení, moderní kotle na tuhá paliva jsou při správném užívání čistá, elektronicky řízená topidla.

Technologie

Rozlišujeme čtyři stěžejní technologie spalovacích kotlů:

PROHOŘÍVACÍ KOTLE se skládají ze dvou komor oddělených roštem. Jedná se o nejjednodušší konstrukční typ kotlů. Vzduch zde prochází přes celou dávku pevného paliva a dochází tak k hoření veškerého paliva ve stejný moment. Důsledkem následného odvodu nespálené dřevní hmoty a CO do komína zde vznikají značné emise. Dosažitelná tepelná účinnost je navíc v průměru jen 50-80 %; 50-20 % energetické hodnoty dřeva zmizí komínem jako teplý vzduch nebo nespálené saze.

ODHOŘÍVACÍ KOTLE zabezpečují vedení spalin z topeniště spodem či po stranách a palivo odhořívá postupně po vrstvách. Proces spalování je tedy podstatně stabilnější. Tato zařízení navíc produkují v porovnání s prohořívacími kotli méně emisí. Energetická účinnost spalování je však i zde nanejvýš 80 %.

AUTOMATICKÉ KOTLE jsou moderní variantou centrálního vytápění. Tyto kotle jsou na rozdíl od kotlů s ruční dodávkou otopu velmi komfortní. To je však samozřejmě patrné i na ceně. Pohodlí zabezpečuje objemný zásobník na palivo, což ovlivňuje nutnou periodiku jeho doplňování (v rozmezí dnů až týdnů). Dodávka paliva do spalovací komory je řešena samočinně pomocí šnekového dopravníku, kdy je topivo plynule, případně v pravidelných intervalech dopravováno z interního nebo externího zásobníku do kotle. Automatický ventilátor samozřejmě zajišťuje přísun spalovacího vzduchu. To zajišťuje stabilitu spalovacího procesu i výkonu, vysokou účinnost spalování, nízkou produkci škodlivin. Pohodlí uživateli zajišťuje řídící jednotka, která koordinuje provoz kotle dle zadaného programu a zprostředkovává komunikaci zařízení s uživatelem. Automatické kotle jsou řízeny majitelem dálkově pomocí termostatu umístěného například v interiéru domu.

 

ZPLYNOVACÍ KOTLE jsou v současnosti bezkonkurečně nejmodernější technologií v oblasti kotlů. Jsou určeny v 99 % ke spalování kusového dřeva a v mnohých případech splňují nejvyšší 5. emisní třídu výše zmiňované normy. Mohou přitom sloužit nejen jako hlavní, ale také jako přídavný zdroj tepla ke stávajícím olejovým či plynovým vytápěcím systémům. Jsou sestaveny z ocelových plechů o tloušťce 3-8 mm, přičemž v namáhaných oddílech jako je spalovací komora je využita korozivzdorná ocel (tento materiál výrazně zvyšuje kvalitu a životnost kotle), alternativně mohou být také z litiny. Zplynovací kotel je zjednodušeně odhořívací kotel s ručním přikládáním a s dvoustupňovým (či vícestupňovým) spalováním podporovaným řízeným odtahovým ventilátorem. Ten vhání primární vzduch do přikládací komory a sekundární do trysky pro průchod plynů.

Název zplynovací vyjadřuje způsob hoření tuhého organického paliva, v tomto případě dřeva. V první fázi (pyrolýze neboli pyrolytické reakci) se až 80% tuhého paliva promění za velmi vysoké teploty v plyn, který pak druhé fázi (spalování) shoří. V praxi to znamená, že cca 20% dřeva odhoří klasicky, to znamená jako tuhé dřevo a cca 80% shoří až po zplynění.

Plynné palivo hoří přirozeně mnohem jednodušeji a rychleji než tuhé, což zvyšuje celkovou účinnost kotle a snižuje množství popela. Čím vyšší je teplota pyrolýzy, tím vyšší je energetická účinnost; ta může být přes 90%, to však závisí na vlhkosti paliva (ideálně mezi 15 a 20%). Účinnou a automatickou regulaci spalování zajišťuje u špičkových produktů lambda sonda, s jejíž pomocí řídí automatika množství přiváděného vzduchu.

Nová generace řízení kotlů navíc poskytuje ve většině případů intuitivní digitální menu, pomocí displeje na kotli je ovládání zařízení velmi uživatelsky přívětivé. Jedinou nevýhodou zplynovacího kotle je jeho vyšší pořizovací cena.

Článek vyšel na portále Stavebnictví 3000.